Importeren gegevens

Als je reeds een lijst hebt van klanten  of  producten/artikelen uit een ander programma.  Dan kan je deze in PERIFACT inlezen. Het gaat allemaal om het binnenhalen van zogenaamde CSV bestanden. Menu: EXTRA’s – IMPORT CSV 

PERIFACT factuur programma, menu extras , alle extra mogelijkheden en opties

LEES DIT AANDACHTIG VOORDAT JE AAN DE SLAG GAAT

CSV bestanden

csv-file voorbeeldTekstbestanden met door een komma gescheiden waarden (CSV-bestanden), waarin de afzonderlijke tekstvelden zijn gescheiden door een komma (,).

Een kommagescheiden bestand, of CSV-bestand, is een tekstbestand waarin waardes worden gescheiden door een komma (,). CSV is een Engelse term en staat voor Comma Separated Value. Het CSV-formaat is het eenvoudigste en oudste database formaat dat er bestaat. Het bestaat enkel uit tekstgegevens, waardoor het gemakkelijk ingelezen kan worden. Waarden worden in principe gescheiden door komma’s, en regels door het nieuwe-regelteken. Toch blijkt dat een komma in de praktijk NIET handig is. Als je bijvoorbeeld een lange zin naar binnen haalt waar een komma in staat dan denkt het programma dat het om een nieuwe kolom gaat. Pak daarom liever een ander scheidings teken zoals pipe ‘|’ of een dubbele punt ‘:’ of een punt-comma ‘;’. De pipe ‘|’ is echter aanbevolen.

De 1e regel in een CSV bestand hoort de kolomnamen te bevatten die je naar binnen wilt halen. PERIFACT heeft een aantal kolommen die naar binnen gehaald kunnen worden. De naam van de kolom moet dan ook exact overeenkomen zoals PERIFACT ze voorschrijft. Als je dus een bestand aanlevert met een kolom ‘Telefoon” en PERIFACT herkent alleen de kolom “Telelefoon_THUIS” dan zal dit veld dus niet naar binnen gehaald kunnen worden. Let ook op hoofd- en kleine letters!

De positie van een kolom is niet belangrijk. Dus als je eerst  bijvoorbeeld NAAM, TELEFOON,….  aanbiedt of  TELEFOON, NAAM,…. dat maakt niet uit.

Tip

Maak eerst een klein CSV bestand, met een klein gedeelte van de gewenste gegevens. Werkt het goed, dan doe je dezelfde actie nog eens voor het eigenlijke bestand

CONTACTEN structuur

Hieronder zie je hoe de structuur is opgebouwd van alle klanten. Zoals eerder vermeld let goed op de kolomnaam dit moet namelijk exact overeenkomen anders wordt de betreffende kolom niet meegenomen tijdens het importeren. Niet alle velden zijn verplicht.

Download hier een voorbeeld van een CONTACTEN CSV bestand

KolomnaamWaardeOpmerkingen
BEDRIJFSNAAM
AFDELING
VOLLEDIGENAAM
ADRES
ADRESREGEL2
POSTCODE
WOONPLAATS
LAND
BEZORGADRES
BEZORGADRESREGEL2
BEZORGPOSTCODE
BEZORGWOONPLAATS
BEZORGLAND
EMAIL
TELEFOON_THUIS
TELEFOON_WERK
TELEFOON_MOBIEL
GEBOORTEDATUMdatumformaat dd-mm-jjjj
BURGERSERVICENUMMER
NOTITIES
BANKREKENINGNR
BANKTENNAMEVAN
KVKNUMMER
BTWNUMMER
WEBSITE

KOLOMMEN PRODUCTEN 

Zoals eerder vermeld let goed op de kolomnaam dit moet namelijk exact overeenkomen anders wordt de betreffende kolom niet meegenomen tijdens het importeren. Niet alle velden zijn verplicht.

Download hier een voorbeeld van een PRODUCTEN CSV bestand

KolomnaamWaardeOpmerkingen
OMSCHRIJVING
PRODUCTCODE
PRODUCTGROEP
EENHEID
PRIJSEXCLBTWAlleen getallen, komma toegestaan
BTWPERCENTAGEAlleen getallen, komma toegestaan
KOSTPRIJSEXCLBTWAlleen getallen, komma toegestaan
KOSTPRIJSBTWPERCENTAGEAlleen getallen, komma toegestaan
HUIDIGEVOORRAADAlleen getallen, komma toegestaan
VOORRAADDREMPELAlleen getallen, komma toegestaan
VOORRAADTELLENJ of N invullen
LOCATIE
FABRIKANTNAAM
LEVERANCIERSNAAM
OPMERKINGEN
BTWPERCENTAGEAlleen getallen, komma toegestaan
SPECIALEPRIJSEXCLBTW
Alleen getallen, komma toegestaan
SPECIALEPRIJSBTWPERCENTAGE
Alleen getallen, komma toegestaan

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.