FUNCTIES IN HET INSTELLINGEN SCHERM

Hieronder een overzicht van elke pagina in het INSTELLINGEN-scherm in PERIFACT factuur software. Maak een keuze en je vind alle tekst en uitleg over het gewenste onderdeel.

Help instellingen extras

  Omzetten naar inclusief of exclusief BTW       Bij het maken van een contact bepaalt u PARTICULIER of ZAKELIJK gebruik, d.w.z. het totaal van een factuurregel wordt dan getoond inclusief resp. exclusief BTW.       Bij iedere klant...

Lees meer

Help instellingen PDF

Om er zeker van te zijn dat alle lettertypen in de PDF zitten kruis dit dan AAN. Dit zorgt ervoor dat ook de PDF's goed op een Apple computer te lezen zijn. Indien UIT dan zal de PDF veel compacter worden. Test het even uit voor uw eigen situatie en klanten.

Lees meer

Help instellingen producten

U kunt er voor kiezen om product voorraad telling tot 0 te laten lopen. Of indien gewenst ook beneden 0 ( dus een negatieve voorraad ) Achtergrond: bij elke factuur die gemaakt wordt, wordt de voorraad aangepast.

Lees meer

Help instellingen email

Afzendergegevens Afzenderemail: Het kan zijn dat jeOutlook email programma zijn eigen afzender gegevens gebruikt. Indien je de "Manuele email verzend instellingen" gebruikt dan wordt deze instelling wel altijd toegepast. Gebruik de bedrijfsgegevens: wil zeggen indien...

Lees meer

Help instellingen contacten

Ieder nieuw contact krijgt in PERIFACT een eigen nummer. Dit nummer kan ook op uw document komen te staan. Wilt u niet bij 1 beginnen? Voer dan hier de gewenste startwaarde in. LET OP! Als u eenmaal een contact heeft aangemaakt met dat nummer kunt u niet meer zakken...

Lees meer

Help instellingen presentatie

In dit scherm ziet u de basis instellingen voor het maken van facturen. Bij iedere factuur kunt u dit nog eens apart instellen. Door middel van deze knop kunt u ALLE facturen en ALLE klanten in PERIFACT deze instellingen laten toewijzen. Uiteraard kan weer bij het...

Lees meer

Help instellingen nummering

Factuur / offerte nummer vanaf Voor de belastingdienst is het enige van belang dat de nummers opvolgend zijn.Wilt u voor uw clienten toch de indruk wekken dat er al facturen zijn geschreven vul dan hier een waarde in. Vul hier de minimale waarde in voor de telling....

Lees meer

Geavanceerde email instellingen

PERIFACT is heeft de mogelijkheid om email berichten te versturen met als bijlage de te versturen factuur in Adobe PDF vorm. PERIFACT zal proberen dit automatisch te versturen, soms lukt dit niet, dit hangt namelijk van de configuratie van de PC af. Om te kijken of...

Lees meer

Wachtwoord in het INSTELLINGEN-scherm

PERIFACT is natuurlijk ook te beveiligen met een wachtwoord. Zoals de tekst op het scherm al aangeeft; bewaar dit wachtwoord goed! PERIFACT heeft namelijk totaal geen internet verbinding met een centrale server. Dit heeft als voordeel dat je compleet offline kunt...

Lees meer

Plaatsen van een logo in het INSTELLINGEN-scherm

Je kunt in PERIFACT tot 2 logo's plaatsen op je factuur. Het begint natuurlijk met het inladen van je logo. Alhoewel je de positie en verhouding handmatig kunt aanpassen, verdienen logo's met een verhouding van 2:1 de voorkeur. Dus als je een logo kunt aanleveren van...

Lees meer

Factuurnummer voorvoegsel in het INSTELLINGEN-scherm

Iedere factuur hoort voor de Belastingsdienst een uniek nummer te hebben. Waar dat nummer start is niet belangrijk. Als het maar aan een geschakeld is. In PERIFACT komt dit regelmatig terug als zijnde de FactuurID. Je kunt dit unieke nummer vooraf laten gaan door een...

Lees meer

Aantal afdrukken in het INSTELLINGEN-scherm

Als je een factuur gaat printen dan is het handig als je er bijvoorbeeld altijd 2 print. Een voor je eigen administratie en een voor klant. Hier stel je de standaard waarde in. Uiteraard als je gaat printen dan kun je altijd tijdelijk even een waarde gebruiken in het...

Lees meer

Eenheden in het INSTELLINGEN-scherm

Bij aanmaken van een nieuwe factuur item / artikel heb je ook de mogelijkheid tot het invullen van een eenheid. Dit kan van alles zijn: stuk, pallet, blik, uur, etc. Je mag ze zelf verzinnen. In het <INSTELLINGEN> scherm heb je in ieder geval de mogelijk om een...

Lees meer

Uitgebreide tekstvelden in het INSTELLINGEN-scherm

Als je een tekst op de factuur indien de factuur nog open staat dan wel betaald is, dan kan je dat op deze plek van het <INSTELLINGEN> scherm invullen. Wil je geen teksten op de factuur, maak dan deze velden leeg. Tevens heb je mogelijkheid om je factuur af te...

Lees meer

BTW percentage in het INSTELLINGEN-scherm

Als er andere BTW percentages gebruikt worden dan nu reeds in het systeem zitten ( 0% - 6% - 21% ) dan kan je die hier invullen. Dus als de Nederlandse regering op termijn een andere tarief invoert dan is dit de plek om dat in te vullen. Alle getallen wat hier...

Lees meer

Factuurvelden in het INSTELLINGEN-scherm

Op de geprinte factuur heb je een aantal 'vrije' velden. Je kunt PERIFACT deze zelf laten invullen, door de knop "AUTOMATISCH" in te drukken. Maar je kunt altijd ook zelf nog regels aanvullen dan wel verwijderen. Zodat jij de persoon bent die bepaalt wat er op een...

Lees meer

Bedrijfsgegevens in het INSTELLINGEN-scherm

De bedrijfsgevens zijn handig voor PERIFACT. Daar waar het nodig is zullen deze gegevens gebruikt worden in het programma en op een factuur. Vul de velden zo compleet mogelijk in. Dit is een ideale centrale plaats.

Lees meer