V8.65, offertes kunnen nu gecombineerd worden tot 1 factuur

Het meest uitgebreide factuurprogramma is nu nog uitgebreider! V8.65 is uitgebracht! Er is een hele lijst aan aanpassingen:

 • Alle rapporten hebben nu een koptekst mogelijkheid. Handig indien er meerdere pagina’s geprint moeten worden. Zie menu INSTELLINGEN – AANPASSEN LAYOUTS
 • Uitgaven overzicht aangepast nu met extra kolom voor AFTREKBARE en NIET AFTREKBARE BTW.
 • Uitgaven zijn nu ook beter te bewerken
 • BTW percentage van producten kunnen nu in bulk aangepast worden
 • Offertes/werkorders/concept zijn nu combineerbaar! Handig indien je van bijvoorbeeld 2 offertes 1 factuur wilt maken
 • Print periode is uitgebreid met filter optie, je kunt kiezen welke soort documenten je wilt printen voor die periode en tevens is het nu mogelijk om eventuele voorwaarden die aan een factuur kunnen hangen te onderdrukken
 • Het contact-nummer ( Contact-ID) is nu instelbaar. Zie menu CONTACTEN – AANPASSEN – AANPASSEN CONTACT ID
 • Creditfacturen kunnen nu ook bewerkt worden
 • Importeren van CONTACTEN en PRODUCTEN verbeterd. CONTACTEN heeft nu extra velden: AFDELING, LAND, BEZORGLAND, BTWNUMMER, KVKNUMMER, WEBSITE
 • Importeren van Excel bestanden geeft geen foutmelding meer indien het bestand in Excel nog geopend is
 • Email timeouts zijn verhoogd
 • Aanpassingen voor verbetering van prestaties en betrouwbaarheid

LEES OOK DE ANDERE BLOGS

Meer, meer, meer…

PERIFACT V13 staat in het teken van 'MEER'! Het programma kan nu opgestart worden in de Nederlandse of Engelse taal! Dat wil zeggen alle knoppen en menu onderdelen. De facturen waren reeds meertalig Het programma kent vanaf V13.15 meer inlog- / progamma gebruikers....

Lees meer