WINSTMARGE GRAFISCHE- EN TEKSTUELE WEERGAVE

Als je wilt weten wat je uiteindelijk verdiend hebt over een bepaalde periode dan komt de functie bereken winstmarge hiervoor in aanmerking. Ga je naar het menu EXTRA’s in het hoofdscherm en kies ‘BEREKEN MARGES’

menu onderdeel extras met winstmarge berekening

Je kunt zelf kiezen over welke periode je de berekening wilt maken. Maak je keuze en activeer de berekening. De grafische weergave laat alleen de netto getallen zien. Dus alles zonder BTW. Gerekend wordt dan met de vraagprijs (de prijs die je aan de klant vraagt) zonder BTW en daar van af getrokken de kostprijs, ook dit zonder de BTW. De netto winst blijft zo over. De kostprijs wordt ingevoerd bij het artikelbeheer. Alle gegevens worden dus tijdens de berekening uit het artikelbeheer gehaald. Zorg dat de prijs dus up-to-date is.

De grafische weergave van kostprijs ten opzichte van de vraagprijs

Een iets uitgebreide tekst en uitleg vindt je in hetzelfde scherm in de vorm van een tekstuele uitleg. Je ziet het aantal gevonden factuurregels in de opgegeven periode en alle getallen verder uitgewerkt zowel met als zonder de BTW. Dus inclusief de brutto marge en netto marge.

De tekstuele weergave van kostprijs ten opzichte van de vraagprijs