AVG

Persoonsgegevens – AVG

PERIFACT slaat in tegenstelling tot vele andere factuurprogramma aanbieders niets online op. Alle klant- en factuurgegevens staan bij jou lokaal op de computer. Hiermee heeft PERIFACT dus geen inzage in jouw gegevens, ook niet via slimme achterdeurtjes, want die zijn er gewoon niet. Voor de opslag op je eigen computer en de toegang er van ben je zelf verantwoordelijk. PERIFACT kan ook indien gewenst beveiligd worden met een wachtwoord.

De enige gegevens wat we van jou hebben zijn de gegevens die je zelf tijdens de bestelling van PERIFACT hebt ingevoerd. Deze gegevens zullen NOOIT met andere partijen gedeeld worden, ook niet als de data anoniem gemaakt wordt. We hebben de website getracht zo veilig te maken, zoals beveiligde encryptie van het dataverkeer, voorkoming van automatisch inloggen door zogenaamde bots en afscherming van landen waar wij van denken dat het zinloos is om daar PERIFACT toegang tot te verlenen. Hiermee wordt hacking vanuit verre landen voorkomen.

Wij en jij zorgen ervoor dat iedereen die toegang heeft tot de genoemde persoonsgegevens, deze niet zal delen met anderen en deze geheim zullen houden. Tenzij we hier verplicht tot zijn door een wettelijk voorschrift.

Privacy is een belangrijk recht, we zijn zelf ook een groot voorstander van privacy. We zullen altijd ons best doen om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. We nemen ook maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen.

Terms of service

Disclaimer: Het programma is met uiterste zorg ontwikkeld. Echter wij sluiten wij elke vorm van aansprakelijkheid uit in welke vorm dan ook alsmede met betrekking directe of indirecte gevolgen van eventuele onjuistheden in het programma. Waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot schade door virussen en andere onbedoelde software. Wij behouden het recht voor om de software of documentatie te herzien of te updaten zonder daarbij verplicht te zijn een individu of rechtsentiteit hiervan op de hoogte te brengen.

Man met baard lachend achter bureau | Factuur programma PERIFACT voor ZZP en MKB - factuursoftware