PERIFACT hoofdmenu INSTELLINGEN – EXTRA’S, tabblad [BTW]

In deze pagina vindt je informatie over

  • Eenheidsprijzen  exclusief of inclusief instellen
  • BTW verleggen
  • BTW vrijstelling

 

EENHEIDSPRIJZEN EXCLUSIEF OF INCLUSIEF INSTELLEN

Je kunt in PERIFACT heel gemakkelijk instellen of je factuur-regels inclusief of exclusief BTW wilt tonen. Het is mooie is dat het eigenlijk overal altijd aanpasbaar is, of zelfs voor 1 specifieke klant of een eenmalige factuur.

De basis

De basis stel je in het het instellingen scherm, dat vind je via hoofdmenu INSTELLINGEN – EXTRA en dan tabblad [Presentatie]. Dit is de basis voor ieder nieuwe klant die je aanmaakt in PERIFACT.

PERIFACT instellingen - extra -presentatie

 

Per klant

Als je een nieuwe klant aanmaakt in PERIFACT dan neemt hij de basis instelling zoals in het vorig beschreven keurig over. Echter je kunt ervoor kiezen om toch voor een ( of meerdere) klanten hiervan af te wijken. Het klant invoer scherm biedt je die mogelijkheid om daarvan af te wijken. Het vak [Presentatie] geeft de keuze mogelijkheid voor het regeltotaal inclusief of exclusief BTW te tonen. Zie scherm afbeelding hieronder:

contact zakelijk

Afwijkende factuur / BTW verlegd

Als je een nieuwe factuur maakt dan zal je zoals je weet eerst een klant moeten kiezen of aanmaken. Bij het maken van een factuur zijn er diverse tabbladen tot je beschikking, waarvan er een [Betaling en bedragen] heet. Hier kun je ook nogmaals afwijken van alle eerdere instellingen zodat je maximale vrijheid hebt.

PERIFACT factuur software, factuur maken tabblad betalingen en bedragen

VRIJGESTELD VAN BTW

 

Is je bedrijf vrijgesteld van BTW? Dan kan je dat eenvoudig instellen bij je bedrijfsinstellingen. Je kan dat namelijk per bedrijf afzonderlijk instellen. Ga hiervoor naar hoofdmenu INSTELLINGEN – STANDAARD en ga naar je bedrijfsinformatie. Daar zie je de instelling ‘Vrijgesteld van BTW‘. Een andere optie is je standaard BTW tarief op 0% te zetten: ga naar hoofdmenu PERIFACT – INSTELLINGEN – EXTRA’S , tabblad [BTW]. 

PERIFACT instellingen - bedrijfsgegevens