Afzendergegevens

Afzenderemail: Afzender worden gebruikt waar mogelijk. Het kan zijn dat uw email programma zijn eigen afzender gegevens gebruikt. Indien u de “Manuele email verzend instellingen” gebruikt dan worden deze wel altijd toegepast.

Gebruik de bedrijfsgegevens: wil zeggen indien AAN dat de afzendernaam en afzender email uit de bedrijfsgegevens gehaald worden die u bij instellingen heeft gebruikt. Dit is handig indien u meerdere bedrijven heeft ingevoerd. Let op! Sommige email providers staan niet altijd toe om met een voor uw provider onbekende domainnaam iets te sturen. In die zin dat de naam niet hoort bij uw email account.

Bijvoorbeeld, iets sturen namens info@koninklijkhuis.nl zal waarschijnlijk niet lukken

Stuur een eigen kopie bij verzending: Stuur altijd een kopie naar het hier vermelde adres.

UBL

Stuur UBL facturen mee: indien aan dan zal bij het versturen van een factuur, dit is dus een PDF bestand, ook nog eens het UBL document toegevoegd worden. De UBL specificatie schrijft voor dat een UBL altijd vergezeld moet worden met een PDF.

Manuele verzend instellingen

Poort: Poort 25 is normaal bedoeld voor verbindingen zonder SSL. Poort 465 of 587 wordt veelal gebruikt bij SSL (lees:veilige) verbindingen.

Raadpleeg uw hostingprovider voor de goede instellingen.