Help instellingen nummering

PERIFACT hoofdmenu INSTELLINGEN – EXTRA’S, tabblad [Nummering]

Factuur / offerte nummer vanaf

Voor de belastingdienst is het enige van belang dat de nummers opvolgend zijn. Wilt u voor uw cliënten toch de indruk wekken dat er al facturen zijn geschreven vul dan hier een waarde in. Vul hier de minimale waarde in voor de telling.

Aan het einde van het jaar, springt de factuurnummering weer naar 1. Of anders naar de waarde die hier staat.

Nummering in het nieuwe jaar laten doorlopen

Als dit vakje aangekruist is dan blijft de nummering van dit jaar doorlopen naar het volgend jaar. Dus als bijvoorbeeld uw laatste factuur 238 was, dan zal in januari de eerste factuur 239 worden.

Gaten in nummering automatisch aanvullen

Indien een factuur verwijderd wordt dan zal mogelijk een gat ontstaan in de factuurnummering indien er nog latere facturen beschikbaar zijn. De instelling zal mogelijke gaten weer vullen.

Alle facturen vullen met dit voorvoegsel

Stel u bent op een gegeven moment niet meer blij met het huidige factuur/offerte voorvoegsel. Dan kunt u op deze knop drukken om alle facturen van dit jaar aan te passen en krijgen daarmee allemaal een en hetzelfde voorvoegsel.

Heb je meerdere bedrijven in PERIFACT toegevoegd. Dan kan je ook een specifieke toevoeging voor dat bedrijf toevoegen. Ga dan naar INSTELLINGEN – STANDAARD en kijk bij de bedrijfsgegevens daar zie je een factuurnummer voorvoegsel.

Handig dus!