Help instellingen presentatie

PERIFACT hoofdmenu INSTELLINGEN – EXTRA’S, tabblad [Presentatie]

In dit scherm ziet u de basis instellingen voor het maken van nieuwe facturen. 

Door middel van de knop [Alle documenten] kunt u ALLE facturen en ALLE klanten in PERIFACT deze instellingen toewijzen.

Uiteraard kan weer bij het maken of wijzigen van een factuur dit weer ter plekke aangepast worden.