Hoe werkt een voorschot toevoegen aan de factuur?

Voorschotnota / aanbetaling van een factuur

Met een voorschotnota vraag je aan je klant een gedeeltelijke aanbetaling van een grotere factuur.  Sinds PERIFACT V12 is dit mogelijk.

Selecteer zoals gebruikelijk het gewenst contact waarvoor je deze voorschotnota wilt maken en druk op de knop in het hoofdmenu [Nieuwe voorschotnota].

Voorschot knop in het hoofdmenu

In onderstaand voorbeeld zie je een factuur staan waarin de totale factuur 1000 euro bedraagt. Bij het maken van een factuur zie je diverse tabbladen, een er van is [Betalingen en bedragen].  In onderstaand voorbeeld vragen we 25% van de totaal factuur als een eerste aanbetaling. De eindfactuur kan dus op een later tijdstip gestuurd worden als bijvoorbeeld de klus geklaard is. Dus we zien hier een factuur bedrag van 250 euro. Je kunt kiezen tussen een gewenst bedrag of een percentage over het eindbedrag.

Totaal bedrag van deze factuur met een voorschot

Bij het opslaan zal je in het overzicht 2 facturen zien verschijnen, een is de voorschotnota en een is de eindfactuur. Waarom 2 stuks? Heel eenvoudig, je kunt daarmee nog zien dat er een bedrag openstaat en je dus nog een toegoed hebt. In het grid zie je de indicatie of het een voorschot of eindfactuur is.  Uiteraard vormen de 2 totaal bedragen het totaalbedrag van de factuur.

Eind resultaat voorschot  in overzicht

Op de factuur zal dit aangeduid worden met FACTUUR 1/2 voor de voorschotnota en FACTUUR 2/2 voor de eindnota.

Voorschot nummer aanduiding op factuur

Voorkeuren aanpassen

Uiteraard heeft iedereen zijn eigen voorkeuren. De ene PERIFACT gebruiker wil een vast bedrag als aanbetaling, de ander een percentage. Je kunt al een standaard voorkeursinstelling maken via hoofdmenu INSTELLINGEN- BASIS, tabblad [Facturen].  Elke nieuwe voorschotnota zal dan hier dan de instelling van ophalen. Uiteraard kan bij het maken van de factuur hiervan afgeweken worden zoals bovenin omschreven.

Basis instelling voorschot