Versie historie

Versie historie – CHANGE LOG

Hieronder ziet u een versie historie van het programma. Aan de hand van klant wensen zijn alle wijzigingen gratis sinds de eerste release.

V12.25

 • VERBETERD: Kleine interne aanpassingen

V12.18

 • NIEUW:  Bij invoer of wijzigen van een contact kunnen nu direct de KvK gegevens opgehaald worden.
 • NIEUW: Bulk facturen op status BETAALD kunnen zetten. Zie hoofdmenu FACTUREN – STATUS  of DASHBOARD – STATUS
 • NIEUW: Bulk printen van adres labels. Zie hoofdmenu  CONTACTEN – UITVOER
 • VERBETERD: Invoerveld HOEVEELHEID bij het maken van een factuur
 • VERBETERD: Afrondingen waren op sommige plaatsen 4 plaatsen achter de komma, nu 15.
 • GEWIJZIGD: labelprinter instellingen nu in hoofdmenu INSTELLINGEN – BASIS, tabblad [Printer]

  V12.16

  • NIEUW:  Toevoeging van een letter mogelijk bij factuurnummer als herkenning. Zie hoofdmenu INSTELLINGEN – BASIS- tabblad [Nummering].

  V12.14

  • FIX:  Korting werd in sommige gevallen toch getoond, indien uitgezet door gebruiker
  • NIEUW: Sneltoets naar factuur voetteksten

  V12.11

  • FIX: Opslaan klant-locaties gaf mogelijk een foutmelding

  V12.9

  • NIEUW: De mogelijkheid om voorschotnota’s te maken. Meer informatie kan je hier lezen. 
  • VERBETERD: Factuur invoerscherm, nu direct schakelen tussen producten inclusief of exclusief BTW
  • VERBETERD: Factuur invoerscherm, kolommen worden verborgen indien niet van toepassing ( less = more ) 
  • VERBETERD: Uitgaven, nu ook ‘0 bedragen’ mogelijk
  • VERBETERD: “Uitvoer naar..”

  V11.133

  • Diverse aanpassingen

  V11.127

  • Kleine (snelheids) aanpassingen 

  V11.120

  • Veel aanpassingen voor hoge- en lage resolutie schermen. 

  V11.97

  • VERBETERD: Less is more. Zaken die er niet toe doen worden verborgen
  • VERBETERD: hoge resolutie schermen
  • VERBETERD: afronding issue opgelost
  • VERBETERD: opslaan van layouts heeft een verbeterd scherm
  • VERBETERD: nieuwe ontwikkeltools
  • VERBETERD: Snel toets om vanuit de facturen meteen een nieuw contact te maken

  V11.94

  • VERBETERD: Afwijkende factuurlayout bij het maken van een factuur wordt nu opgeslagen

  V11.93

  • VERBETERD: layout op startscherm kon elkaar overlappen
  • VERBETERD: printer dialoog
  • BTW waarde ‘0’ kan weer opgeslagen worden

  V11.89

  • VERBETERD:  Interne aanpassingen

  V11.86

  • VERBETERD:  Less is more, met name voor nieuwkomers aantal zaken initieel verborgen
  • VERBETERD:  “Geen BTW”

  V11.84

  • VERBETERD:  Prestatie- en enkele foutverbeteringen

  V11.76

  • VERBETERD:  Agenda opslag

  V11.72

  • VERBETERD:  Print meerdere facturen op papier in een opgegeven periode

  V11.71

  • VERBETERD:  Invoer van UITGAVEN kon in bepaalde gevallen foutmelding vertonen
  • VERBETERD: Voorvertoning PDF kon in sommige gevallen foutmelding vertonen
  • VERBETERD: Bij een herinnering wordt de originele factuur nu ook weer meegestuurd

  V11.69

  • NIEUW: Conversie van PERIFACT SA naar PERIFACT XL mogelijk. Zie menu EXTRA’S – CONVERTEREN
  • NIEUW: Grafische balkjes in grids uitschakelbaar gemaakt.

  V11.68

  • NIEUW: product zichtbaarheid aanpassen. Handig voor het verbergen van producten die niet meer actueel zijn. Zie hoofdmenu PRODUCTEN – WIJZIG, tabblad [Zichtbaarheid]
  • NIEUW: Indien Outlook geïnstalleerd kan nu email verzonden worden zonder tussenkomst van Outlook. Zie hoofdmenu INSTELLINGEN – BASIS, tabblad [Email]

  V11.64

  • NIEUW: Visuele verhoudingen grafisch in grids
  • VERBETERD: Snelheidsverbetering bij grote aantallen facturen

  V11.53
  FIX: Factuur presentatie

  V11.52
  VERBETERD: Layouts bewerken
  VERBETERD: Factuur voorvertoning

  V11.49
  FIX: Presentatie factuur bij het maken van een kopie

  V11.48
  Kleine (visuele) aanpassingen
  FIX: Voorwaarden printen

  V11.45
  VERBETERD: “Uitvoer naar”

  V11.44
  VERBETERD: Layouts waar een URL link in zit, kon in sommige situaties een foutmelding opleveren

  V11.39
  VERBETERD: Kleine aanpassing  ( sommige printers konden foutmelding geven “print marges” buiten bereik).

  V11.37
  VERBETERD:  Kleine aanpassingen

  V11.30

  NIEUW:  Pakbon en magazijnbon kan nu geprint worden vanuit een orderbevestiging.

  V11.30
  VERBETERD:  Kolom ‘datum levering’ is weer terug bij aanmaken factuur ( mits ingeschakeld )

  V11.27

  VERBETERD:  Actie historie werd onder bepaalde gevallen niet geupdated

  V11.26

  NIEUW: Limiet verwijderd aantal (aan)betaalmomenten. Dit was 5 stuks, nu zonder limiet

  V11.25

  • NIEUW:  icoontjes op diverse plaatsen toegevoegd
  • NIEUW: Voor alle contacten wordt nu de omzet ( in een eigen gewenste) periode zichtbaar gemaakt
  • NIEUW: Indien op regelniveau korting gegeven wordt dan wordt behalve het percentage nu ook het bedrag erbij getoond
  • NIEUW: Bij invoeren van PRODUCTEN en men maakt gebruik van de PRODUCTCALCULATOR dan wordt de gebruikte marge, toeslag en dealer-korting opgeslagen in de database
  • Kleine aanpassingen

  V11.20

  • NIEUW:  icoontjes op diverse plaatsen toegevoegd
  • Kleine aanpassingen

  V11.17

  • FIX: Datum levering werd niet altijd getoond
  • UPDATE: Snellere PDF aanmaak

  V11.15

  • FIX: Soms verscheen een lege regel in het TAV-veld
  • FIX: Soms werd kolom eenheidsprijs niet getoond
  • FIX: Bij het versturen van een herinnering via email werd adres niet automatisch ingevuld

  V11.12

  • Kleine aanpassingen en verbeteringen

  V11.10

  • NIEUW: Veel snellere opstart bij gebruikers met veel data
  • FIX: Datum levering werd niet altijd getoond
  • FIX: Pakbon kon niet gemailed worden vanuit offerte

  V11.4

  • NIEUW: Bepaal zelf welke velden op de factuur verschijnen! Zie hoofdmenu CONTACTEN – NIEUW, tabblad [Factuur velden]
  • NIEUW: Ondersteuning voor “BTW GEEN”
  • NIEUW: Directe voorvertoning bij aanpassen factuur kenmerken
  • NIEUW: CONTACT – LOCATIES
  • NIEUW: PROJECTEN, boek hierop je facturen, uitgaven en uren/ritten ( verdere uitbreidingen in de maak )
  • NIEUW: Betaallinks nu ook voor andere banken dan iDeal. Nu afhankelijk hoe je dat hebt ingesteld bij MOLLIE.NL
  • Schermplaatsing verbeterd
  • BTW overzicht verbeterd
  • Kleine aanpassingen en snelheid verbeteringen

  V10.63

  • Kleine aanpassing bij gebruik van tekstregels
  • Instellingen-scherm kon mogelijk foutmelding vertonen ( in voorbereiding voor PERIFACT versie 11 ).

  V10.62

  • Kleine aanpassingen
  • Presentatie factuurscherm gewijzigd. Status en kortingen nu direct benaderbaar onder in het scherm

  V10.61

  • Verbeterde presentatie creditfacturen

  V10.60

  • Correctie indien wijziging in kortingsregel plaats vindt

  V10.59

  • Snellere opstart ( indien veel facturen in systeem )
  • Voortgang nu ook in taakbalk bij langdurige acties
  • Kleine aanpassingen

  V10.58

  • Aanpassing in presentatie

  V10.56

  • Werkbon kan nu aangepast worden

  V10.53

  • Kleine aanpassingen

  V10.47

  • NIEUW: Kortingspercentage op regel niveau
  • VERBETERD: Email verzenden nu via andere methode mogelijk. Zie menu INSTELLINGEN- BASIS, tabblad [Email], tabblad [Extra].

  V10.44

  • VERBETERD:  vernieuwde rapportbouwer van leverancier
  • VERBETERD: labels in rapportbouwer duidelijker voor eindgebruiker
  • VERBETERD: print periode

  V10.43

  • NIEUW: Contact zichtbaarheid kan nu geregeld worden. Zie hoofdmenu: CONTACTEN – NIEUW, tabblad [Zichtbaarheid].
  • VERBETERD: Verwijderen van een bedrijf gaat minder strict

  V10.42

  • VERBETERD:  Iconen verbeterd in factuurscherm, voor duidelijker actie; opslaan of annuleren. Bij annulering wordt er nu ook een vraag gesteld.

  V10.41

  • NIEUW: Uitgaven kan nu op KOSTENPLAATS gefilterd worden
  • VERBETERD:  Printen of PDF maken sluit facturen-scherm niet meer af
  • VERBETERD: Pak- en magazijnbonnen printen standaard geen voorwaarden meer.

  V10.38

  • NIEUW: Backup bij afsluiten nu instelbaar, zie hoofdmenu INSTELLINGEN – BASIS, tabblad [Extra]
  • VERBETERD: PDF geheel nieuwe voorvertoning
  • NIEUW: Kolom posities kunnen nu in de Windows-registry opgeslagen worden indien problemen bij virusscanners. Zie hoofdmenu INSTELLINGEN – BASIS, tabblad [Extra].
  • NIEUW: Voorwaarden hebben nu een eigen layout

  V10.34

  • NIEUW: Detail uitvoer naar Excel van alle factuurregels via hoofdmenu EXTRA – DETAIL OVERZICHT
  • VERBETERD: PDF extra lege pagina op einde ( soms)

  V10.30

  • Het leeg maken van intro- en afsluitteksten werd niet opgeslagen

  V10.29

  • PDF uitvoer gewijzigd in samenwerking met de Amerikaanse maker ervan.  We zijn er van overtuigd dat de PDF problemen nu verleden tijd zijn. Hoogstens een virusscanner kan het aanmaken van PDF’s nog (tijdelijk) blokkeren en dus laten falen. Excuses voor de eventuele ongemakken!!!

  V10.25

  • PDF sneller aangemaakt
  • WooCommerce instelling toegevoegd

  V10.3

  • VERSIE 9 gebruikers kunnen gratis updaten!
  • NIEUW: Afbeeldingen kunnen bij PRODUCTEN opgeslagen worden
  • NIEUW: Kolommen met bijbehorende sortering kunnen nu naar wens aangepast worden
  • NIEUW: WordPress-WooCommerce koppeling. Dus voor iedereen die een webwinkel heeft een mooie aanvulling.
  • NIEUW: Wis contacten die geen factuur of uitgave hebben
  • NIEUW: Kostenplaats is nu per UITGAVE regel instelbaar
  • Vele kleine aanpassingen en wensen vervuld

  V9.61

  • Verbetering mutaties creditfacturen
  • Positie blijft behouden bij bewerken factuurregel
  • Verbeterde versie controle voor updates

  V9.51

  • Presentatie van CONTACT “Ter attentie van”-veld en “Detail”-veld nu direct afhankelijk van het ‘vinkje’ bij het contact. Zodat er geen andere afhankelijkheden meer zijn.

  V9.50

  • Nieuw: kunnen zien aan wie het product verkocht is. Zie menu: PRODUCTEN – VERKOCHT AAN
  • Nieuw: kostenplaatsen in BTW-overzicht. Zie menu: EXTRA-BTW OVERZICHT
  • Kleine aanpassingen

  V9.47

  • Een klik in het DASHBOARD/OVERZICHT laat nu ook de details zien
  • Omzetten offerte naar orderbevestiging neemt nu ook de korting mee

  V9.46

  • Remote support op afstand nu mogelijk. Zie hoofdmenu : HELP
  • Valuta symbol op een factuurregel is nu in-/uitschakelbaar
  • Mollie foutmeldingen kunnen nu getoond worden
  • Alle layouts hebben  een kleine (interne) update
  • Indien geen PRODUCTCODE(s) aanwezig in PERIFACT dan zal bij het maken van de factuur een verbeterd gedrag vertonen
  • Kleine aanpassingen en snelheid verbetering

  V9.44

  • Adres keuze nu mogelijk bij het maken van een factuur
  • Lijnen in de layouts kunnen nu van een andere kleuren worden voorzien. Menu INSTELLINGEN – LAYOUT SETTINGS
  • Product prijzen kunnen nu geindexeerd worden om een prijs verhoging of verlaging in te voeren. Zie hoofdmenu PRODUCTEN – INDEXERING

  V9.39

  • Less is more! Onderdelen/kolommen die niet gebruikt worden niet meer getoond. Met behoud van functionaliteit!
  • Eerste installatie voor nieuwkomers makkelijker
  • Omzet nu in grafische weergave mogelijk
  • PDF bestanden kunnen nu in backup meegenomen worden. Zie menu INSTELLINGEN – BASIS, tabblad [PDF]
  • Kleine interne aanpassingen

  V9.36

  • Kleine interne aanpassingen

  V9.30

  • NIEUW: QR-code met betaallink kan nu ook getoond worden op geprinte- of PDF-factuur. Zie menu INSTELLINGEN – BETAALLINKS.
  • NIEUW: De positie van de totalen van een factuur kunnen nu boven ( lees: normaal) of naar beneden uitgelijnd worden. Zie menu INSTELLINGEN – AANPASSEN HUISSTIJL
  • NIEUW: Een extra veld is zichtbaar waarin je meteen kunt zien welke acties er zijn geweest: PRINT, PDF of EMAIL
  • UITGEBREID: UBL bevat nu ook ‘Kenmerk klant’
  • CORRECTIE: facturen op hoge resolutie schermen
  • Kleine interne aanpassingen

  V9.25

  • Kleine interne aanpassingen

  V9.19

  • VERBETERD: Oude layouts met BTW verlegd

  V9.18

  • NIEUW: Een extra kolom ‘Dagen oud’ in de overzichten. Zo kan je makkelijk zien hoe oud het ‘actieve’ document is.

  V9.16

  • NIEUW: Betaaltermijnen gebruiken bij het maken van een factuur! Er kunnen percentages ingesteld worden of bedragen. Kijk bij het maken van de factuur in tabblad [Betalingen en bedragen].
  • AANGEPAST: Alle PERIFACT layouts zijn aangepast! Opgelet: Heb je de layout in het verleden zelf aangepast én wil je betaaltermijnen gaan gebruiken? Het kan(!) zijn dat jouw layout de totaal bedragen niet volledig laat zien. Dat wil zeggen niet in de hoogte voldoende groeit. Na alle jaren vragen we je dan in dat geval voor de 1e keer eens even je factuur layout opnieuw aan te passen aan de hand van een vernieuwde PERIFACT layout. 
  • VERBETERD: Email nu met BCC mogelijkheid
  • VERBETERD: Logo controle op je layouts
  • VERBETERD: extra statussen toegevoegd voor offertes
  • TOEGEVOEGD:  Orderbevestigingen kan je nu van status wijzigen
  • GEWIJZIGD: Niet meer de volle rechten vragen op een Windows-folder bij installatie
  • Optimalisaties en verbeteringen

  V9.15

  • VERNIEUWD: Nu achtergronden mogelijk bij facturen. Zodat je je facturen net zoals je briefpapier uit kunt laten zien.  Zie menu INSTELLINGEN – AANPASSEN HUISSTIJL
  • TOEGEVOEGD: 4 extra kleuren thema’s voor het programma. Zie menu INSTELLINGEN – BASIS, tabblad [Kleuren].

  V9.13

  • VERBETERD: Printen facturen in een bepaalde periode
  • VERBETERD: Bij exporteren naar Excel wordt nu gekeken of bestand nog in gebruik is door een ander programma

  V9.12

  • NIEUW: iDeal betaallinks toevoegen bij je facturen. Zie INSTELLINGEN – MOLLIE.
  • NIEUW: zelf naar wens instellen welke CONTACT velden verplicht ingevoerd moeten worden. Zie menu INSTELLINGEN – BASIS – CONTACTEN
  • NIEUW: vaak gebruikte documenten automatisch toevoegen bij je email. Zie menu: INSTELLINGEN – ALGEMENE DOCUMENTEN
  • Diverse aanpassingen in prestaties in betrouwbaarheid

  V8.108

  • VERBETERD:  email kan nu automatisch in klant detailveld
  • VERBETERD:  factuur export naar Excel, bevat nu ook het land en BTW verlegd
  • VERBETERD: licentie controle op basis van computernaam i.p.v. IP-adres

  V8.107

  • VERBETERD:  Snelheid, op diverse acties 300-400% sneller
  • VERBETERD:  Wisselen van thema-kleur werd op sommige schermen niet goed uitgevoerd
  • VERBETERD: Indien bij het versturen van een email een eigen kopie wordt verstuurd dan is dat nu via BCC i.p.v. CC

  V8.106

  • NIEUW: Excel overzicht van betaalmethodes ( pin, bank, kas,..) over elke gewenste periode. Zie menu  FACTUREN – UITVOER – BETAALOVERZICHT of menu EXTRA’s – BETAALOVERZICHT
  • VERBETERD:  Indien de werkmap waar alle bestanden zijn opgeslagen (tijdelijk) niet meer gevonden kan worden komt er scherm met diverse instelmogelijkheden

  V8.105

  • NIEUW: Vanaf nu kan bepaald worden hoeveel producten er in een bepaalde periode zijn verkocht! Zie menu PRODUCTEN – UPDATE VIP   ( VIP= Verkocht in periode )
  • NIEUW: Ook kan men bij het overzicht van de contacten zien wat de gemiddelde betaaltermijn (GBT) is
  • NIEUW: Uitgaven ondersteund nu ook contacten!
  • VERBETERD: Indien de PC uit de slaap toestand komt dan komt er bij de XL-versie een nettere melding.
  • Aanpassingen in prestaties en betrouwbaarheid

  V8.103

  • Aanpassingen in prestaties en betrouwbaarheid

  V8.101

  • Nieuw: verjaardagen nu ook in agenda mogelijk. Zie menu INSTELLINGEN – EXTRA, tabblad [Kalender]
  • Aanpassingen in prestaties en betrouwbaarheid

  V8.100

  • Aanpassingen in prestaties en betrouwbaarheid

  V8.99

  • Toevoeging van de Surinaamse Dollar
  • NIEUW: de mogelijkheid om een andere valuta als standaard te maken dan de gebruikelijke  EURO

  V8.98

  • Kleine aanpassingen voor prestatie en betrouwbaarheid

  V8.94

  • NIEUW: Uitgaven heeft nu een status: betaald of open
  • NIEUW: Voorwaarden kunnen tijdelijk onderdrukt worden bij het printen
  • NIEUW: PDF uitvoer op Windows 10 PC’s gaat nu standaard via Windows ipv intern. Zie menu INSTELLINGEN – EXTRA, tabblad [PDF]

  V8.93

  • Interne layout aanpassingen

  V8.92

  • NIEUW! PROJECTNAMEN kunnen nu bewerkt worden via menu INSTELLINGEN – EXTRA
  • Fix: sorteringen voor nieuwe facturen gaat weer werken
  • Anti-dateren mogelijk

  V8.90

  • NIEUW! Label printer ondersteuning, direct labels printen vanuit PERIFACT
  • NIEUW! Tijdelijk verbergen van logo’s mogelijk, handig indien je eigen briefpapier hebt.

  V8.90

  • NIEUW! Label printer ondersteuning, direct labels printen vanuit PERIFACT
  • NIEUW! Tijdelijk verbergen van logo’s mogelijk, handig indien je eigen briefpapier hebt.

  V8.88

  • BTW overzicht uitgebreid ( menu EXTRA’S – BTW OVERZICHT )
  • Login scherm bedekt nu alle data
  • In sommige gevallen werd een lege pagina geprint

  V8.87

  • Nieuw:  Vanaf diverse plekken in PERIFACT nu mogelijk om het getoonde grid te exporteren naar Excel. Bijvoorbeeld menu: OVERZICHT
  • Fix: Op sommige PC werd soms maar 1 regel geprint
  • Snelheid-optimalisaties   ( eerste keer V8.87 opstarten kan wel wat langer duren)
  • Nieuw: Contact gegevens nu met administratie van VERZEKERAAR en een eventueel POLISNUMMER
  • Nieuw: Extra KALENDER instellingen.
  • Nieuw: Betere ondersteuning voor KALENDER HERINNERINGEN
  • Nieuw: SPECIALE PRIJS nu ook in EXPORT
  • Kleine aanpassingen

  V8.77

  • Kleine aanpassingen

  V8.73

  • Nieuw:  extra agenda voor de ‘verloop-data’ van alle facturen en offertes

  V8.72

  • Klant bijlagen nu correct zichtbaar

  V8.71

  • Rapport bouwer toont nu weer inhoud ( was leeg ).
  • Op verzoek, bij factuur invoer: zoeken op productcode is terug
  • PDF uitvoer aanpassingen

  V8.70

  • Nieuw: actie historie bekijken van ieder document (factuur/offerte/..). Nu kan je zien wanneer het is bewaard, geprint, gemailed,… terug te vinden via rechtermuis-toets of in in het hoofdmenu

  V8.69

  • Verbeterde presentatie bij BTW verlegd
  • Nieuw: bij het maken van de factuur/offerte kan nu snel gezocht worden met functietoets [F4] en opgeslagen via [F6]
  • Nieuw: via rechtermuis-toets kan de actie historie van ieder documenten bekeken worden ( Opslaan, print als PDF, etc. )

  V8.68

  • Nieuwe methode voor PDF uitvoer

  V8.65

  • Alle rapporten hebben nu een koptekst mogelijkheid. Handig indien er meerdere pagina’s geprint moeten worden. Zie menu INSTELLINGEN – AANPASSEN LAYOUTS
  • Uitgaven overzicht aangepast nu met extra kolom voor AFTREKBARE en NIET AFTREKBARE BTW.
  • Uitgaven zijn nu ook beter te bewerken
  • BTW percentage van producten kunnen nu in bulk aangepast worden
  • Offertes/werkorders/concept zijn nu combineerbaar! Handig indien je van bijvoorbeeld 2 offertes 1 factuur wilt maken
  • Print periode is uitgebreid met filter optie, je kunt kiezen welke soort documenten je wilt printen voor die periode en tevens is het nu mogelijk om eventuele voorwaarden die aan een factuur kunnen hangen te onderdrukken
  • Het contact-nummer ( Contact-ID) is nu instelbaar. Zie menu CONTACTEN – AANPASSEN – AANPASSEN CONTACT ID
  • Creditfacturen kunnen nu ook bewerkt worden
  • Importeren van CONTACTEN en PRODUCTEN verbeterd. CONTACTEN heeft nu extra velden: AFDELING, LAND, BEZORGLAND, BTWNUMMER, KVKNUMMER, WEBSITE
  • Importeren van Excel bestanden geeft geen foutmelding meer indien het bestand in Excel nog geopend is
  • Email timeouts zijn verhoogd
  • Aanpassingen voor verbetering van prestaties en betrouwbaarheid

  V8.63

  • PDF verkleining nu in- of uit schakelbaar via menu INSTELLINGEN – EXTRA’S – PDF
  • Aanpassingen voor verbetering van prestaties en betrouwbaarheid

  V8.62

  • De email ondersteund nu ‘rijke tekst’  (rich text formaat). Dat wil zeggen er kunnen nu vet gedrukte letters, schuin, grote- of kleine letters gebruikt worden. Ook kan de kleur aangepast worden. Hiermee worden de emails naar klanten nog mooier!
  • Outlook support is verbeterd!
  • PDF’s worden nu (sterk) verkleind.
  • Export facturen bevat nu ook Contact ID
  • Aanpassingen voor verbetering van prestaties en betrouwbaarheid

   

  V8.59

   

  • Negatieve hoeveelheid op facturen weer mogelijk
  • Kleine aanpassingen

   

  V8.58

  • Eenheidsprijzen op factuur nu instelbaar met of zonder BTW
  • Verbeterde factuurregel invoer
  • Kleine aanpassingen

   

  V8.57

  • Offertes kunnen nu ook pakbonnen printen
  • Nieuwe knoppen om contacten en producten te importeren
  • Headers van Excel zijn bij IMPORT en EXPORT nu gelijk
  • Nieuw thema beschikbaar: OFFICE 2010 COLORFUL
  • Print meerdere facturen over een bepaalde periode is vernieuwd. Nu ook met printen naar PDF
  • Kleine aanpassingen

   

   

  V8.55

  • Tekstaanpassingen bij creditfacturen
  • Extra controle bij instellen EMAIL settings
  • Kleine zaken

   

   

  V8.54

   

  • Nieuwe versie downloaden wordt vanaf nu automatisch naar een webpagina doorgestuurd

   

  V8.52

   

  • Producten; datum-aankoop en datum-houdbaar correctie voor sommige installaties

   

   

  V8.48

   

  • Nieuw: ORDERBEVESTIGINGEN
  • Nieuw : printen van WERKORDERS
  • Gaten in factuurnummering aan/uit-schakelbaar
  • Indien je bij de XL-versie maar 1 licentie mag je nu toch (gratis) naar een andere PC verbinden
  • Contacten onthoudt het laatst ingevoerde land, handig voor Belgische of Duitse klanten
  • UITGAVEN nu mogelijk in Excel export
  • 40 backup’s ipv 100 worden nu nog bewaard
  • Producten heeft nu ook DATUM AANKOOP en HOUDBAARHEIDS DATUM, ook zichtbaar in Excel uitvoer
  • PERIFACT onthoudt bij afsluiten of venster maximaal was of niet
  • Optimalisaties

   

   

  V8.45

   

  • Installer naar hogere versie
  • PERIDEC conversie, klant-email correctie

   

   

  V8.44

   

  • Email bijlage correctie

   

   

  V8.42

   

  • Voor nieuwe installaties word gekeken of de geselecteerde backup-folder ook echt beschrijfbaar is.

   

  V8.41

   

  • Email uitgebreidere support op diverse poorten (o.a. 465, 587 )
  • Correctie invullen contact ter attentie van veld

   

   

  V8.40

   

  • Fix: test email versturen gaf mogelijk een onterechte fout.
  • Fix: facturen export naar Excel gaf mogelijk een fout

   

  V8.39

   

  • Fix: op sommige PC’s werden bij het opstarten, afsluiten en/of downloaden foutmeldingen getoond

   

   

  V8.38

   

  • Nieuw: voor grote/lange facturen is er nu een zoek knop gemaakt voor het grid
  • Fix: op sommige PC’s toonde filter een verkeerde datum notatie
  • Aanpassing: XL-versie gebruikers minder strenge controle op licentie

   

   

  V8.36

   

  • Fix: lege leverdatum
  • Scherm hoeft nu niet meer perse in maximale grootte

   

   

   

  V8.35

   

  • Nieuw: HERINNERINGEN versturen heeft een metamorfose ondergaan
  • Nieuw: PERIFACT beschikt nu over 10 thema’s waarmee de look-and-feel aangepast kan worden. Zie menu INSTELLINGEN – EXTRA -KLEUREN
  • Nieuw: meerdere schermen nu gemaakt op maximale grootte
  • Nieuw: email kan nu ook meerdere bijlagen versturen
  • Nieuw: aankoop historie bekijken van een contact
  • Less-is-more, schermen opgeschoond
  • Vernieuwde backup-restore techniek
  • Verbeterde email ondersteuning
  • Optimalisaties en verbeteringen

   

  V8.30

   

  • Nieuw: CONCEPTEN in het hoofdmenu. Je kunt nu facturen of offertes eerst als een concept maken voordat je hem definitief maakt. Zie het maar als een soort kladblok.
  • Nieuw: Menubalk onderdelen aan/uit schakelbaar. Voor gebruikers die bijvoorbeeld de agenda functie niet nodig hebben kunnen deze nu uitschakelen. Zie menu INSTELLINGEN
  • Kleine verbeteringen

   

  V8.29

   

  • Verbetering dashboard status bij betaalde facturen
  • Verbeterde conversie PERIFACT V5
  • Extra velden bij importen van producten mogelijk; locatie, fabrikantnaam, leveranciersnaam, opmerkingen

   

  V8.27

   

  • Nieuw: de filter in het dashboard wordt nu opgeslagen
  • Nieuw: bij het BTW overzicht is het nu mogelijk om bedrijven op te splitsen en/of een tijdsperiode op te geven
  • Indien 2 of meer bedrijven in systeem kon in kleine gevallen een foutmelding komen
  • Kleine aanpassingen

   

   

  V8.26

   

  • Nieuw: contacten dashboard
  • Aanpassing in demo data
  • Extra controles op de werkfolder en manuele email adressen

   

  V8.25

   

  • Geheel vernieuwde import functie. Nu ook EXCEL ( en CSV) bestanden importeren
  • Email validatie minder streng
  • Uitgaven controleert bij afsluiten scherm of er daadwerkelijk regels zijn
  • Extra controles en fout terugmelding naar gebruikers
  • Kleine aanpassingen

   

  V8.23

   

  • Indien BTW verlegd dan mogelijk foutieve presentatie in factuur

   

   

  V8.22

   

  • Backup bij sommige XL versies werkte niet goed als er spaties in het bestandspad stonden
  • Extra foutcontrole
  • Kleine visuele aanpassingen

   

   

  V8.18

   

  • Menu INSTELLINGEN aangepast. Extra onderdelen. Bedrijfsinvoer vernieuwd en invoer van licentiecode is een nieuw scherm
  • Look-and-feel veranderd. Knoppen zijn nu ook duidelijker
  • In de PERIFACT XL versie extra controle op backup toegevoegd.
  • Dashboard heeft nu standaard een groter filter bereik
  • Kleine aanpassingen

   

   

  V8.17

   

  • Andere aanpak van versie controle
  • Dashboard heeft nu standaard een groter filter bereik

   

   

  V8.16

   

  • Factuur intro- en afsluit tekst kunnen nu als een template opgeslagen of geladen worden. Dus handmatig kopiëren van teksten is voorbij. Evenals bij het versturen van een email.
  • Voor de rapport bouwers onder ons. Op regel niveau ( dus bij de kolommen) kan nu ook de productcode, product lokatie, product groep, fabrikant of leverancier getoond worden
  • Voor de XL-gebruikers een correctie in het installatie programma

   

   

  V8.14

   

  • Nu ook facturen sturen in UBL 2.1 formaat!! Standaard aanzetten is mogelijk in menu INSTELLINGEN – EXTRA’s, tabblad [Email]

   

  V8.13

   

  • PERIFACT is geschikt gemaakt voor hoge resolutie scherm ( High DPI screens )
  • Meer online help
  • Ontwikkeltools upgraded
  • Interne aanpassingen

   

  V8.10

   

  • Voor upgraders van V7 naar V8 werden eigen gemaakte layouts niet goed getoond

   

  V8.8

   

  • Er zijn weer 5 nieuwe layouts toegevoegd ( Breeze, Ocean, Wave, Forest en Beach), nog meer keuze voor prachtige layouts.

   

  V8.1

   

  • UITGAVEN kan nu ook bijlagen opslaan
  • Er kunnen nu ook ‘Algemene voorwaarden’ aan een factuur worden toegevoegd, ga naar menu INSTELLINGEN – BEDRIJFS TEKSTEN
  • Kleine aanpassingen

   

  V8.0

   

  • PERIFACT kan nu ook jouw UITGAVEN administreren
  • Kalender heeft nu ook agenda weergave
  • Uitvoer nu ook mogelijk vanuit dashboard
  • BTW-overzicht scherm is vernieuwd
  • Klant-ID is nu instelbaar
  • Sortering tijdens maken van facturen verbeterd
  • Vernieuwd invoer scherm facturen
  • Layouts kunnen nu ook geïmporteerd worden. Je kunt dus layouts voorbereiden op een andere computer en dan importeren
  • Status en type aanduidingen nu ook in kleur (instelbaar)
  • Database vernieuwd
  • Het scherm bevat nu een split mogelijkheid om de gebieden groter of kleiner te maken
  • Er is nu een limiet op het maximaal aan facturen in de GRATIS versie van: 20 facturen
  • Tijdens het maken van een factuur kan gekozen worden voor een andere layout
  • Bij een factuur kunnen nu tekst- en kortings-regels toegevoegd worden
  • Backup is vernieuwd
  • En nog veel meer grote en kleine zaken!

   

  V7.40

   

  • Bugfix voor PERIFACT-SA gebruikers. Indien bij uren- en/ritten registratie een project aangemaakt werd verscheen een foutmelding

   

  V7.39

   

  • Nu kunnen meerdere (aan)betalings momenten geregistreerd worden. Zie hoofdmenu FACTUREN – BETALINGEN
  • Interne verbeteringen en optimalisaties

   

  V7.37

   

  • Contact invoerscherm heeft nu een ‘Toon voorbeeld’ knop bij de factuurvelden
  • Indien BTW verlegd dan verschijnt een extra zin aan linker onderkant factuur. Tekst is instelbaar.
  • Vernieuwde dialoog-vensters voor opslag/ophalen documenten. Tevens wordt de laatst gebruikte locatie bewaard.

   

  V7.36

   

  • Vernieuwd contact invoer scherm met automatische postcode/ adres opzoek functie!
  • Interne verbeteringen

   

  V7.35

   

  • Print facturen periode – gaf foutmelding bij het openen
  • PERIFACT-SA gaf indien de database reeds in gebruik was door een ander programma geen goede fout.

   

  V7.34

   

  • Nieuw: uren en ritten registratie!
  • Excel knoppen verplaatst in menu
  • Foutafhandeling kan nu verstuurd worden naar PERIFACT
  • Interne verbeteringen

   

  V7.33

   

  • Nieuw: Inplannen van facturen. Dus facturen die je bijvoorbeeld maandelijks moet sturen worden nu automatisch voor je aangemaakt!
  • Producten kunnen nu met of zonder voorraadtelling gebruikt worden. Handig bij bijvoorbeeld een ‘uurloon’ waar geen voorraad voor nodig is.
  • Verbeterde logo positie hulpmiddel
  • Klant adres kan gekopieerd worden naar bezorgadres
  • Factuur kan naar offerte teruggezet worden
  • Klanten kunnen gekopieerd worden
  • Nieuwe factuur en/of offerte status:  offerte geaccepteerd. geweigerd
  • Vernieuwde tekstverwerker ( voor de kleine teksten)
  • Email validatie
  • Email naam presentatie nu zoals Outlook
  • Vernieuwde kalender
  • Verbeterde, lees: snellere, database verbindingen met minder geheugengebruik
  • Per bedrijf instelbaar: vrijgesteld van BTW!
  • Vernieuwd dashboard uitgebreid met totalen: jaar, maand, vorige maand, openstaand, etc.
  • Geboortedatum kan nu als leeg ingevoerd worden ( indien niet noodzakelijk )
  • Datum levering kan nu ook leeg zijn
  • Landcode bij bedrijf toegevoegd. Handig voor Belgische en Duitse klanten
  • Rapportbouwer heeft een opgeschoonde presentatie
  • En nog veel meer interne zaken!

   

  V7.27

   

  • Je kan nu in je INTO-tekst, AFSLUIT-tekst of label teksten variabelen gebruiken!  Bijvoorbeeld  [*BEDRIJFSNAAM*] vervangt dit door de bedrijfsnaam. Ook nieuw [*BETAALTERMIJNDAGEN*] en [*BETAALTERMIJNDATUM*] en [*BTWNUMMERKLANT*]
  • Regelafstand correctie
  • Controle scherm op updates nu instelbaar
  • Er is nu bij productbeheer een ‘verkoopprijs’ calculator
  • Kleine interne aanpassingen

   

  V7.26

   

  • Aanpassingen indien bedrijfsnaam niet is ingevuld.
  • Bij netwerk versies nu tollerantere connectie naar andere computers
  • Kleine interne aanpassingen

   

  V7.24

   

  • Voorraad beheer; strengere controle nu ook bij aanpassen en wissen
  • Controle op bestandslocatie PERIFACT

   

  V7.23

   

  • Extra controle op foutieve karakters in bestandsnamen en extra controle op grootte van logo’s
  • Kleine interne aanpassingen

   

  V7.22

   

  • Extra controle en bij dubbele of ontbrekende factuur/offertenummers en speciaal voor meerdere bedrijven
  • Bij het verwijderen van bedrijven is nu extra controle met waarschuwingen
  • PDF’s opslaan heeft een bestandsfilter
  • Interne aanpassingen en correcties

   

  V7.20

   

  • Extra controle en hulpmiddelen voor dubbele of ontbrekende factuur/offertenummers
  • Export functie klanten nu meer velden
  • Interne aanpassingen en correcties

   

  V7.19

   

  • Functie/snel toetsen om vanuit het hoofscherm acties aan te roepen: F2 = nieuwe klant, F3=wijzig klant, F4=spring naar filterveld, F5= nieuwe factuur, F6= nieuwe offerte, F7=wijzig factuur/offerte, F9=einde programma
  • Aanpassing voor Google Drive File Stream disk drives. Gaf een ontrechte fout dat bestandsgrootte is 0 was.
  • Export naar EXCEL kan nu een datum range aangeven.
  • Interne aanpassingen en correcties

   

  V7.18

   

  • Conversie van PERIFACT versie 5 en PERIDEC is weer terug
  • Interne aanpassingen en correcties

   

  V7.17

   

  • Opslaan van  grids settings
  • Interne aanpassingen en correcties

   

  V7.16

   

  • Bij het versturen van email adressen kan nu ook een kopie naar je zelf gestuurd worden
  • Bij het invullen van de bedrijfsgegevens is bedrijfsnaam niet meer verplicht. Je moet of de bedrijfsnaam invullen of je volledige naam
  • Visuele aanpassingen
  • Interne aanpassingen en correcties

   

  V7.13

   

  • Bij het versturen van email adressen kan nu instelbaar of de verzend gegevens uit de bedrijfs informatie halen of via een vast ingestelde waarde
  • Interne aanpassingen en correcties

   

  V7.12

   

  • Producten hebben nu een groot informatie veld voor eigen gebruik
  • Er kan nu rechtstreeks op productcode gezocht worden bij het maken van een factuur/offerte
  • Producten kunnen nu met een meervoudige selectie gewist worden
  • Vanaf nu kan de SA versie een eenmalige betaling of een abonnements vorm gebruiken
  • Interne aanpassingen

   

  V7.11

   

  • Factuurnummering nu weer zichtbaar bij het maken van factuur. En niet meer achteraf
  • Indien meer dan 1 bedrijf aanwezig dan wordt vooraf gevraagd bij maken van factuur/offerte voor welk bedrijf dat moet gebeuren. Hiermee zijn minder kansen op fouten.
  • Interne aanpassingen

   

  V7.10

   

  • Factuurnummering kan nu handmatig aangepast worden in dashboard, via rechtermuis toets.

   

  V7.9

   

  • Voorvoegsel van dit jaar of voorafgaande jaren nu aanpasbaar ( zie scherm INSTELLINGEN – EXTRA, tabblad [Nummering] en tabblad [Extra’s] )

   

  V7.8

   

  • Excel export is nu super snel
  • Update in creditfactuurnummering
  • Abonnement email is niet meer hoofdlettergevoelig

   

  V7.7

   

  • Update in MySQL installler

   

  V7.6

   

  • Update in offertenummering
  • ReportBouwer items uitgeschakeld die niet noodzakelijk zijn
  • Email adressen aanmaken vanaf 2e bedrijf nu ook mogelijk
  • Trayicon geupdated
  • Pakbon Compact toegevoegd in installatie

   

  V7.5

   

  • Update in factuurnummering
  • ReportBouwer is geupdated naar de laatste versie

   

  V7.4

   

  • Producten is nu uitgebreid met leveranciers en fabrikant informatie

   

  V7.3

   

  • Aanpassingen tonen van bedrijfsteksten bij meerdere bedrijven

   

  V7.2

   

  • Kleine aanpassingen

   

  V7.1

   

  • Meerdere bedrijven kunnen invoeren
  • Eigen factuur layouts kunnen nu gemaakt worden
  • Voorraad kan nu ook negatief zijn ( instelbaar )
  • Facturen kunnen nu ook gekopieerd worden
  • Vele interne aanpassingen en optimalisaties
  • Geen conversie meer mogelijk van PERIFACT V5 en PERIDEC ( gebruik hiervoor) PERIFACT V6
  • De gratis versie heeft nu een onbeperkt aantal facturen en maximale opslag voor 15 klanten

   

  V6.45

   

  • Nieuw, product buckets. Een handig manier om veel gebruikte items bij een factuur of offerte samen te voegen.
  • Product locatie toegevoegd. Printbaar op pakbon of magazijnbon.
  • Dashboard ‘openstaande facturen’ houdt geen rekening meer met vervaldatum
  • Manuele handeling status betaald, zet openstaand bedrag ook op 0.

   

  V6.44

   

  • Een nieuwe versie downloaden kan nu vanuit het programma zelf zonder naar de website te gaan
  • Het valuta symbool is nu aanpasbaar en verschijnt daarmee dan uiteraard ook op je facturen/offertes
  • Interne optimalisaties

   

  V6.43

   

  • Kleine correctie in de versiecontrole

   

  V6.42

   

  • PERIFACT SA ziet het daglicht

   

  V6.41.12.12

   

  • Minor update conversie PERIDEC

   

  V6.40.12.12

   

  • Bij conversie PERIDEC data wordt het behandelplan nu ook meegenomen

   

   V6.39.12.12

   

   

  V6.38.12.12

   

  • Introtekst op FANCY layout werd niet getoond
  • Nieuwe DLL’s voor betere beveiligde email server verbindingen

   

  V6.37.12.12

   

  • Vele grids laten nu meteen totalen zien onder in het scherm.
  • Bij de producten is nu meteen de voorraadwaarde in euro’s zichtbaar
  • Klanten kunnen nu een onbeperkt aantal email adressen krijgen en per adres is het instelbaar of het voor een factuur of offerte gebruikt mag worden.
  • Emails kunnen nu naar meerdere adressen gestuurd worden
  • Emails hebben nu ook voetteksten
  • Iedere verkoper heeft eigen voetteksten
  • Email via de een beveiligde (SSL) verbinding werkt nu nog beter
  • Diverse schermen starten nu aanzienlijk sneller op!
  • ProductGroep kan nu meegenomen worden bij de import van CSV bestanden
  • CreditNota’s voorraad correctie aanpassing
  • En diverse andere optimalisaties en verbeteringen

   

   V6.36.11.11

   

  • Importeren van producten via .CSV bestanden werd onterecht afgekeurd.

   

   V6.35.11.11

   

  • Kleine interne optimalisatie

   

   V6.34.11.11

   

  • Bij PC’s met een Amerikaanse datum notatie dd/mm/jjjj kwam soms een foutmelding

   

  V6.33.11.11

   

  • Handmatige invoer van factuurnummers gaat nu tot 999999 ipv 9999
  • Help tooltips weer aangezet
  • Visuele aanpassingen

   

  V6.32.11.11

   

  • Bij het maken of wijzigen en daarbij printen van een nieuwe factuur werd het klant detail opnieuw gegenereerd. Manuele wijzigingen kunnen hierdoor afwijken.

   

  V6.31.11.11

   

  • Correctie in de  database upgrade ( issue bij sommige klanten )

   

  V6.30.11.11

   

  • Klant invoer scherm heeft nu verbeterde automatische invoer
  • Indien alleen voornaam ingevoerd dan verschijnt deze nu ook op factuur
  • De ‘automatische aanvullingen’ zijn nu in- en uitschakelbaar bij menu INSTELLINGEN – EXTRA
  • De standaard betalings termijn voor nieuwe klanten is nu zelf ook in te stellen
  • Voorbereidingen voor een licht gewicht installatie van PERIFACT

   

  V6.28.10.11

   

  • Kleine aanpassingen afhandeling ‘klant detail’ bij printen

   

  V6.27.10.10

   

  • Logo’s kunnen nu via een aparte instellingen als ‘Exact inlezen’ worden ingesteld. Dit geeft maximale kwaliteit
  • De klant ‘detail’ afhandeling gebeurd nu op een verbeterde manier
  • Er zijn verder toekomst voorbereidingen getroffen en kleine zaken aangepast

   

  V6.26.9.9

   

  • De MySQLdatabase is terug gezet naar de vorige versie, omdat op sommige PC’s er problemen waren met de rechten

   

  V6.26.9.8

   

  • De MySQLdatabase is geupdatet naar een hogere versie
  • Extra controle in het programma indien de database bij starten niet actief is.
  • Scrollen nu direct mogelijk op printvoorbeelden
  • Kleine aanpassingen

   

  V6.25.9.7

   

  • Klanten overzicht nu op volledig formaat in hoofdscherm
  • Extra menu item indien demo versie zodat het gemakkelijker is om data toe te voegen en/of te verwijderen
  • Indien rekeningen niet betaald zijn kunnen nu 3 niveau’s toegekend worden: herinnering, aanmaning en ingebrekestelling.
  • Alle lettertypes van het factuurprogramma zijn aangepast naar maximale leesbaarheid
  • Factuur en pakbon layout zijn nu aparte instellingsschermen. Voor nog sneller en overzichtelijker je instellingen te kunnen maken.
  • Pakbonnen kunnen nu afgetekend worden met 4 extra velden
  • PERIDEC gebruikers kunnen nu de data converteren naar PERIFACT.
  • Extra layout toegevoegd voor compactere pakbon

   

  V6.24.8.7

   

  • De sorteervolgorde kan per type nu aangepast worden, zoals bijvoorbeeld sorteren op: Omschrijving, productcode, prijs, etc. Deze instelling is te vinden in hoofdmenu: INSTELLINGEN – EXTRA – PRINTEN
  • Bij de installatie is het geforceerd opstarten van de computer verwijderd, dus niet meer nodig.

   

  V6.23.7.6

   

  • Het product overzicht is nu geheel te vinden in het hoofdscherm. Meer informatie en sneller bewerken, inclusief gemakkelijk voorraad aanpassing.
  • Een correctie van de vervaldatum in facturen
  • De grids kunnen zoals altijd al gesorteerd worden door op de kolomnaam te drukken. Nu wordt deze sortering ook bewaard.
  • Veel kleine aanpassingen en optimalisaties.

   

  V6.21.6.6

   

  • Meertaligheid ondersteund ( 8-talen)!
  • Producten kunnen nu met een speciale prijs toegevoegd worden. Handig indien je bijvoorbeeld met particulieren en zakelijke klanten (dealers) werkt.
  • Zeer flexibele BTW invoer bij producten
  • Offerte kan nu gekopieerd worden voor een nieuwe klant
  • Factuurnummer opmaak, nog flexibeler
  • Kleine verbeteringen

   

  V6.19.4.6

   

  • Voor magazijn medewerkers kunnen nu aparte notities gemaakt worden
  • Dashboard heeft kolom er bij van de laatste bewerkingsdatum
  • Excel export van klanten werkt weer
  • Producten zijn voorbereid voor het verwerken van een speciale/delear prijs (latere versie beschikbaar)
  • Kleine systeem verbeteringen en aanpassingen

   

  V6.18.3.5

   

  • Dashboard heeft nu diverse filter instellingen zoals toon: alles, alleen facuturen, alleen offertes, creditfacturen en openstaande facturen
  • Pakbon heeft nu ook een introtekst en een afsluittekst mogelijkheid
  • Kleine systeem verbeteringen en aanpassingen

   

  V6.16.2.4

   

  • Nu met de mogelijkheid voor 3 of 4 ( instelbaar!) vrije velden onderaan je factuur of offerte.
  • Diverse schermen zijn nu schaalbaar. En de grootte er van wordt onthouden bij afsluiten van een scherm.
  • Valuta heeft nu ook ondersteuning voor het valutasymbool zoals onder andere het ‘$’ of een ‘€’ teken
  • Kleine aanpassingen…

   

  V6.14.1.4

   

  • Nu met online versie controle zodat je altijd up-to-date bent
  • Kleine aanpassingen…

   

  V6.9.1.3

   

  • Kleine aanpassing in het installatie programma met betrekking tot de Windows Firewall voor netwerken
  • Extra HELP knoppen

   

  V6.8.1.2

   

  • Eerst release

   V5.9.9

   

  • Op PC’s met afwijkende internationale instellingen werden datumvelden niet altijd goed gepresenteerd of gaf een foutmelding

   

  V5.8.9

   

  • Pakbon hoeveelheid toonde soms een euro teken ervoor

   

  V5.7.9

   

  • De factuur en offerte functionaliteit is meer gelijk getrokken
  • De print pakbon layout heeft nu de mogelijk om aan te geven of iets geleverd is of niet.

   

  V5.6.8

   

  • Het factuur- en offerte invulscherm is aangepast. Het is nu eenvoudiger en veel krachtiger met het zoeken van nieuwe factuur/offerte regels
  • Sommige factuurlayouts hebben nu aanpassingen waarbij het eindbderag incl. BTW altijd onderaan staat
  • Er wordt nu rekening gehouden met of het de particuliere- of zakelijke markt is bij het invoeren van een nieuwe factuur/offerte.
  • Andere visuele aanpassingen

   

  V5.5.8

   

  • Extra validaties in database
  • Een ‘Even geduld a.u.b.’ scherm toegevoegd zodat bij het opstarten een status te zien is
  • Het print scherm blijft nu open staan en heeft een aparte sluit knop
  • Printen / emailen van offertes toont nu de juiste teksten
  • Andere visuele aanpassingen in de schermen

   

  V5.4.8

   

  • Afrondingen bij het maken van een factuur en/of offerte zijn nu gecorrigeerd.

   

  V5.3.8

   

  • Artikelen / factuur items kunnen nu met of zonder BTW ingevoerd worden. Idem bij het aanmaken van een offerte

   

  V5.2.8

   

  • Printen van een pakbon gaf een foutmelding

   

  V5.1.8

   

  • Mogelijkheid tot het gebruik van 1 of meerdere verkopers. De naam van de verkoper verschijnt op de factuur
  • Factuurnummer voorvoegsel kan nu ook zelf bepaald worden
  • Bij het opslaan van een factuur of offerte als .PDF bestand wordt nu de bedrijfsnaam en de factuur/offerte ID mee opgeslagen, dit is extra handig om onderscheid te kunnen maken
  • Het scherm met geavanceerde instellingen is nu uitgebreid. Er zijn nu meerdere tabbladen aanwezig.
  • Factuurregels ondersteunen nu ook negatieve getallen. Dit om korting te geven op regel niveau.
  • De programma .EXE bestand worden nu gesigneerd door COMODO als teken voor Windows dat het nu veilige bestanden zijn om te installeren.
  • Bij het invoeren van factuurregels kan nu ter plekke aangegeven worden of de ingevoerde prijs inclusief- of exclusief BTW is.
  • Er zijn nu ook meerdere factuur-layouts beschikbaar, voor zowel de zakelijke markt als de particuliere markt.
  • Alle factuur- en offerte layouts worden nu meer dynamisch samengesteld. Zodat jij als eindgebruiker meer controle krijgt welke teksten op de factuur/offerte moeten verschijnen.
  • Het aantal vrije invulvakken op de facturen/offertes is nu omschakelbaar tussen 3 en 4 stuks. Zodat ieder naar zijn eigenbehoefte grote of kleine teksten kwijt kan op de factuur.
  • Het printen van meerdere factuur over een bepaalde datum periode kan nu ook voor 1 klant gebeuren. Dus handig als je nog eens alle facturen voor de 1 klant over bijvoorbeeld de laatste 3 maanden wilt uitprinten.
  • Vele kleine aanpassingen…..

   

  V4.2.7

   

  • Een help bestand is toegevoegd om context gevoelige ondersteuning te kunnen bieden

   

  V4.1.7

   

  • Nu met ingebouwde agenda functionaliteit met de look-and-feel zoals de Outlook kalender
  • Invoer van bedragen; beperking aangepast
  • Factuurregels op facturen worden nu inclusief BTW vertoond, in plaats van exclusief BTW
  • De 4 vrije invulvelden onder aan de factuur zijn nu iets compacter zodat er meer info op past
  • Er zijn interne voorbereidingen getroffen voor meer en meer dynamische factuur opbouw voor de eindgebruiker
  • Er zijn interne voorbereidingen voor een Outlook-achtige alert boodschap
  • Verdere optimalisaties en snelheidsverbeteringen…..

   

  V3.4.7

   

  • BTW kolommen in offertes kunnen nu ook verborgen worden
  • Geheel vernieuwd BTW overzicht. Een makkelijk overzicht in een Excel sheet die je ook kunt opslaan naar een bestand
  • De Excel export heeft nu een aantal kolommen erbij
  • Exporteren naar Excel kan nu naar een eigen gewenste folder ( via een Folder dialoog)
  • Diverse aanpassingen al gemaakt voor andere uitbreidingen die binnenkort gaan komen!

   

  V3.2.4

   

  • Bij het importeren van ARTIKELEN bestanden worden getallen nu gelezen in het Nederlands formaat met een punt. Dus nu is het 4,95 in plaats van 4.95

   

  V3.1.4

   

  • Nu met ingebouwde Excel editor. Dit wordt nu gebruikt voor het maken van exportbestanden naar Excel. In de toekomst zullen er meerdere mooie zaken mee gemaakt worden.
  • Er bestaat nu ook de mogelijkheid om offertes en artikelen te exporteren
  • Bij het importeren van FACTUUR bestanden worden getallen nu gelezen in het Nederlands formaat met een punt. Dus nu is het 4,95 in plaats van 4.95

   

  V2.12.4

   

  • Nu ook de mogelijkheid tot het opslaan en printen van het ‘Kenmerk opdrachtgever’
  • Kleine optimalisaties en verbeteringen

   

  V2.11.3

   

  • Aantekeningen kunnen nu ook in een externe tekstverwerker geopend en bewerkt worden
  • Aantekeningen kunnen ook geprint worden
  • Help functie op diverse plekken uitgebreid
  • Factuur layouts hebben minimale aanpassingen
  • Het ‘ter attentie van’ veld wordt nu automatisch samengesteld terwijl je alles invoert. Dit is aan- of uitschakelbaar per klant.
  • Diverse kleine optimalisaties en verbeteringen

   

  V2.10.3

   

  • Interne release

   

  V2.9.2

   

  • Nu volledige Microsoft Office look-a-like tekstverwerker voor de klant aantekeningen.
  • Nieuwe installer. Dit programma verzorgt de installatie van PERIFACT factuur software

   

  V2.8.2

   

  • Nu met grafische- en tekstuele weergave van de kostprijs / winstmarge berekening.
  • Probleem opgelost dat ten onrechte werd gemeld dat bepaalde velden niet ingevuld waren
  • Diverse kleine optimalisatie en snelheidsverbeteringen

   

  V2.7.1

   

  • Mogelijkheid toegevoegd voor het printen van PAKBONNEN. Selecteer eenvoudig een bestaande factuur en druk dan vanuit het menu op print pakbon.

   

  V2.6.1

   

  • Een nieuwe factuur- en offerte layout is toegevoegd. Genaamd: FREEWAY
  • Een nieuwe factuur- en offerte layout is toegevoegd. Genaamd: ENERGY
  • Een nieuwe factuur- en offerte layout is toegevoegd. Genaamd: ENERGY LIGHT
  • Aanpassing in presentatie factuurdatum op facturen

   

  V2.5.1

   

  • Een nieuwe factuur- en offerte layout is toegevoegd. Genaamd: FANCY

   

  V2.4.1

   

  • Een klein schoonheidsfoutje bij de voorvertoning is nu opgelost
  • Tevens worden nu minder fouten in de log weggeschreven

   

  V2.3.1

   

  • Compleet nieuwe look-and-feel, nieuwe Office-achtige menu structuur
  • Bijna volledig geoptimaliseerd en uitgebreid
  • Toevoeging voor het maken van offertes
  • Toevoeging voor het maken van creditfacturen
  • HSFFS structuur ( High Speed Flat File System )

   

  V1.3.1

   

  • Factuur status scherm heeft nu uitgebreide popup bij klik op grid
  • Voortgangsbalken toegevoegd aan hoofdscherm
  • BTW lijsten zijn nu toegevoegd aan het INSTELLINGEN scherm

   

  V1.2.0

   

  • Internet release. PERIFACT factuur software. Makkelijk en snel voor de ZZP-er en kleine onderneming

   

  V1.1.0

   

  • Interne release

   

  V1.0.0

   

  • Interne release

   

   

   

  Versie historie – CHANGE LOG

  Hieronder ziet u een versie historie van het programma. Aan de hand van klant wensen zijn alle wijzigingen gratis sinds de eerste release.

  V11.89

  • VERBETERD:  Interne aanpassingen

  V11.86

  • VERBETERD:  Less is more, met name voor nieuwkomers aantal zaken initieel verborgen
  • VERBETERD:  “Geen BTW” 

  V11.84

  • VERBETERD:  Prestatie- en enkele foutverbeteringen

  V11.76

  • VERBETERD:  Agenda opslag

  V11.72

  • VERBETERD:  Print meerdere facturen op papier in een opgegeven periode

  V11.71

  • VERBETERD:  Invoer van UITGAVEN kon in bepaalde gevallen foutmelding vertonen
  • VERBETERD: Voorvertoning PDF kon in sommige gevallen foutmelding vertonen
  • VERBETERD: Bij een herinnering wordt de originele factuur nu ook weer meegestuurd

  V11.69

  • NIEUW: Conversie van PERIFACT SA naar PERIFACT XL mogelijk. Zie menu EXTRA’S – CONVERTEREN
  • NIEUW: Grafische balkjes in grids uitschakelbaar gemaakt.

  V11.68

  • NIEUW: product zichtbaarheid aanpassen. Handig voor het verbergen van producten die niet meer actueel zijn. Zie hoofdmenu PRODUCTEN – WIJZIG, tabblad [Zichtbaarheid]
  • NIEUW: Indien Outlook geïnstalleerd kan nu email verzonden worden zonder tussenkomst van Outlook. Zie hoofdmenu INSTELLINGEN – BASIS, tabblad [Email]

  V11.64

  • NIEUW: Visuele verhoudingen grafisch in grids
  • VERBETERD: Snelheidsverbetering bij grote aantallen facturen

  V11.53
  FIX: Factuur presentatie

  V11.52
  VERBETERD: Layouts bewerken
  VERBETERD: Factuur voorvertoning

  V11.49
  FIX: Presentatie factuur bij het maken van een kopie

  V11.48
  Kleine (visuele) aanpassingen
  FIX: Voorwaarden printen

  V11.45
  VERBETERD: “Uitvoer naar”

  V11.44
  VERBETERD: Layouts waar een URL link in zit, kon in sommige situaties een foutmelding opleveren

  V11.39
  VERBETERD: Kleine aanpassing  ( sommige printers konden foutmelding geven “print marges” buiten bereik).

  V11.37
  VERBETERD:  Kleine aanpassingen

  V11.30

  NIEUW:  Pakbon en magazijnbon kan nu geprint worden vanuit een orderbevestiging.

  V11.30
  VERBETERD:  Kolom ‘datum levering’ is weer terug bij aanmaken factuur ( mits ingeschakeld )

  V11.27

  VERBETERD:  Actie historie werd onder bepaalde gevallen niet geupdated

  V11.26

  NIEUW: Limiet verwijderd aantal (aan)betaalmomenten. Dit was 5 stuks, nu zonder limiet

  V11.25

  • NIEUW:  icoontjes op diverse plaatsen toegevoegd
  • NIEUW: Voor alle contacten wordt nu de omzet ( in een eigen gewenste) periode zichtbaar gemaakt
  • NIEUW: Indien op regelniveau korting gegeven wordt dan wordt behalve het percentage nu ook het bedrag erbij getoond
  • NIEUW: Bij invoeren van PRODUCTEN en men maakt gebruik van de PRODUCTCALCULATOR dan wordt de gebruikte marge, toeslag en dealer-korting opgeslagen in de database
  • Kleine aanpassingen

  V11.20

  • NIEUW:  icoontjes op diverse plaatsen toegevoegd
  • Kleine aanpassingen

  V11.17

  • FIX: Datum levering werd niet altijd getoond
  • UPDATE: Snellere PDF aanmaak

  V11.15

  • FIX: Soms verscheen een lege regel in het TAV-veld
  • FIX: Soms werd kolom eenheidsprijs niet getoond
  • FIX: Bij het versturen van een herinnering via email werd adres niet automatisch ingevuld

  V11.12

  • Kleine aanpassingen en verbeteringen

  V11.10

  • NIEUW: Veel snellere opstart bij gebruikers met veel data
  • FIX: Datum levering werd niet altijd getoond
  • FIX: Pakbon kon niet gemailed worden vanuit offerte

  V11.4

  • NIEUW: Bepaal zelf welke velden op de factuur verschijnen! Zie hoofdmenu CONTACTEN – NIEUW, tabblad [Factuur velden]
  • NIEUW: Ondersteuning voor “BTW GEEN”
  • NIEUW: Directe voorvertoning bij aanpassen factuur kenmerken
  • NIEUW: CONTACT – LOCATIES
  • NIEUW: PROJECTEN, boek hierop je facturen, uitgaven en uren/ritten ( verdere uitbreidingen in de maak )
  • NIEUW: Betaallinks nu ook voor andere banken dan iDeal. Nu afhankelijk hoe je dat hebt ingesteld bij MOLLIE.NL
  • Schermplaatsing verbeterd
  • BTW overzicht verbeterd
  • Kleine aanpassingen en snelheid verbeteringen

  V10.63

  • Kleine aanpassing bij gebruik van tekstregels
  • Instellingen-scherm kon mogelijk foutmelding vertonen ( in voorbereiding voor PERIFACT versie 11 ).

  V10.62

  • Kleine aanpassingen
  • Presentatie factuurscherm gewijzigd. Status en kortingen nu direct benaderbaar onder in het scherm

  V10.61

  • Verbeterde presentatie creditfacturen

  V10.60

  • Correctie indien wijziging in kortingsregel plaats vindt

  V10.59

  • Snellere opstart ( indien veel facturen in systeem )
  • Voortgang nu ook in taakbalk bij langdurige acties
  • Kleine aanpassingen

  V10.58

  • Aanpassing in presentatie

  V10.56

  • Werkbon kan nu aangepast worden

  V10.53

  • Kleine aanpassingen

  V10.47

  • NIEUW: Kortingspercentage op regel niveau
  • VERBETERD: Email verzenden nu via andere methode mogelijk. Zie menu INSTELLINGEN- BASIS, tabblad [Email], tabblad [Extra].

  V10.44

  • VERBETERD:  vernieuwde rapportbouwer van leverancier
  • VERBETERD: labels in rapportbouwer duidelijker voor eindgebruiker
  • VERBETERD: print periode

  V10.43

  • NIEUW: Contact zichtbaarheid kan nu geregeld worden. Zie hoofdmenu: CONTACTEN – NIEUW, tabblad [Zichtbaarheid].
  • VERBETERD: Verwijderen van een bedrijf gaat minder strict

  V10.42

  • VERBETERD:  Iconen verbeterd in factuurscherm, voor duidelijker actie; opslaan of annuleren. Bij annulering wordt er nu ook een vraag gesteld.

  V10.41

  • NIEUW: Uitgaven kan nu op KOSTENPLAATS gefilterd worden
  • VERBETERD:  Printen of PDF maken sluit facturen-scherm niet meer af
  • VERBETERD: Pak- en magazijnbonnen printen standaard geen voorwaarden meer.

  V10.38

  • NIEUW: Backup bij afsluiten nu instelbaar, zie hoofdmenu INSTELLINGEN – BASIS, tabblad [Extra]
  • VERBETERD: PDF geheel nieuwe voorvertoning
  • NIEUW: Kolom posities kunnen nu in de Windows-registry opgeslagen worden indien problemen bij virusscanners. Zie hoofdmenu INSTELLINGEN – BASIS, tabblad [Extra].
  • NIEUW: Voorwaarden hebben nu een eigen layout

  V10.34

  • NIEUW: Detail uitvoer naar Excel van alle factuurregels via hoofdmenu EXTRA – DETAIL OVERZICHT
  • VERBETERD: PDF extra lege pagina op einde ( soms)

  V10.30

  • Het leeg maken van intro- en afsluitteksten werd niet opgeslagen

  V10.29

  • PDF uitvoer gewijzigd in samenwerking met de Amerikaanse maker ervan.  We zijn er van overtuigd dat de PDF problemen nu verleden tijd zijn. Hoogstens een virusscanner kan het aanmaken van PDF’s nog (tijdelijk) blokkeren en dus laten falen. Excuses voor de eventuele ongemakken!!!

  V10.25

  • PDF sneller aangemaakt
  • WooCommerce instelling toegevoegd

  V10.3

  • VERSIE 9 gebruikers kunnen gratis updaten!
  • NIEUW: Afbeeldingen kunnen bij PRODUCTEN opgeslagen worden
  • NIEUW: Kolommen met bijbehorende sortering kunnen nu naar wens aangepast worden
  • NIEUW: WordPress-WooCommerce koppeling. Dus voor iedereen die een webwinkel heeft een mooie aanvulling.
  • NIEUW: Wis contacten die geen factuur of uitgave hebben
  • NIEUW: Kostenplaats is nu per UITGAVE regel instelbaar
  • Vele kleine aanpassingen en wensen vervuld

  V9.61

  • Verbetering mutaties creditfacturen
  • Positie blijft behouden bij bewerken factuurregel
  • Verbeterde versie controle voor updates

  V9.51

  • Presentatie van CONTACT “Ter attentie van”-veld en “Detail”-veld nu direct afhankelijk van het ‘vinkje’ bij het contact. Zodat er geen andere afhankelijkheden meer zijn.

  V9.50

  • Nieuw: kunnen zien aan wie het product verkocht is. Zie menu: PRODUCTEN – VERKOCHT AAN
  • Nieuw: kostenplaatsen in BTW-overzicht. Zie menu: EXTRA-BTW OVERZICHT
  • Kleine aanpassingen

  V9.47

  • Een klik in het DASHBOARD/OVERZICHT laat nu ook de details zien
  • Omzetten offerte naar orderbevestiging neemt nu ook de korting mee

  V9.46

  • Remote support op afstand nu mogelijk. Zie hoofdmenu : HELP
  • Valuta symbol op een factuurregel is nu in-/uitschakelbaar
  • Mollie foutmeldingen kunnen nu getoond worden
  • Alle layouts hebben  een kleine (interne) update
  • Indien geen PRODUCTCODE(s) aanwezig in PERIFACT dan zal bij het maken van de factuur een verbeterd gedrag vertonen
  • Kleine aanpassingen en snelheid verbetering

  V9.44

  • Adres keuze nu mogelijk bij het maken van een factuur
  • Lijnen in de layouts kunnen nu van een andere kleuren worden voorzien. Menu INSTELLINGEN – LAYOUT SETTINGS
  • Product prijzen kunnen nu geindexeerd worden om een prijs verhoging of verlaging in te voeren. Zie hoofdmenu PRODUCTEN – INDEXERING

  V9.39

  • Less is more! Onderdelen/kolommen die niet gebruikt worden niet meer getoond. Met behoud van functionaliteit!
  • Eerste installatie voor nieuwkomers makkelijker
  • Omzet nu in grafische weergave mogelijk
  • PDF bestanden kunnen nu in backup meegenomen worden. Zie menu INSTELLINGEN – BASIS, tabblad [PDF]
  • Kleine interne aanpassingen

  V9.36

  • Kleine interne aanpassingen

  V9.30

  • NIEUW: QR-code met betaallink kan nu ook getoond worden op geprinte- of PDF-factuur. Zie menu INSTELLINGEN – BETAALLINKS.
  • NIEUW: De positie van de totalen van een factuur kunnen nu boven ( lees: normaal) of naar beneden uitgelijnd worden. Zie menu INSTELLINGEN – AANPASSEN HUISSTIJL
  • NIEUW: Een extra veld is zichtbaar waarin je meteen kunt zien welke acties er zijn geweest: PRINT, PDF of EMAIL
  • UITGEBREID: UBL bevat nu ook ‘Kenmerk klant’
  • CORRECTIE: facturen op hoge resolutie schermen
  • Kleine interne aanpassingen

  V9.25

  • Kleine interne aanpassingen

  V9.19

  • VERBETERD: Oude layouts met BTW verlegd

  V9.18

  • NIEUW: Een extra kolom ‘Dagen oud’ in de overzichten. Zo kan je makkelijk zien hoe oud het ‘actieve’ document is.

  V9.16

  • NIEUW: Betaaltermijnen gebruiken bij het maken van een factuur! Er kunnen percentages ingesteld worden of bedragen. Kijk bij het maken van de factuur in tabblad [Betalingen en bedragen].
  • AANGEPAST: Alle PERIFACT layouts zijn aangepast! Opgelet: Heb je de layout in het verleden zelf aangepast én wil je betaaltermijnen gaan gebruiken? Het kan(!) zijn dat jouw layout de totaal bedragen niet volledig laat zien. Dat wil zeggen niet in de hoogte voldoende groeit. Na alle jaren vragen we je dan in dat geval voor de 1e keer eens even je factuur layout opnieuw aan te passen aan de hand van een vernieuwde PERIFACT layout. 
  • VERBETERD: Email nu met BCC mogelijkheid
  • VERBETERD: Logo controle op je layouts
  • VERBETERD: extra statussen toegevoegd voor offertes
  • TOEGEVOEGD:  Orderbevestigingen kan je nu van status wijzigen
  • GEWIJZIGD: Niet meer de volle rechten vragen op een Windows-folder bij installatie
  • Optimalisaties en verbeteringen

  V9.15

  • VERNIEUWD: Nu achtergronden mogelijk bij facturen. Zodat je je facturen net zoals je briefpapier uit kunt laten zien.  Zie menu INSTELLINGEN – AANPASSEN HUISSTIJL
  • TOEGEVOEGD: 4 extra kleuren thema’s voor het programma. Zie menu INSTELLINGEN – BASIS, tabblad [Kleuren].

  V9.13

  • VERBETERD: Printen facturen in een bepaalde periode
  • VERBETERD: Bij exporteren naar Excel wordt nu gekeken of bestand nog in gebruik is door een ander programma

  V9.12

  • NIEUW: iDeal betaallinks toevoegen bij je facturen. Zie INSTELLINGEN – MOLLIE.
  • NIEUW: zelf naar wens instellen welke CONTACT velden verplicht ingevoerd moeten worden. Zie menu INSTELLINGEN – BASIS – CONTACTEN
  • NIEUW: vaak gebruikte documenten automatisch toevoegen bij je email. Zie menu: INSTELLINGEN – ALGEMENE DOCUMENTEN
  • Diverse aanpassingen in prestaties in betrouwbaarheid

  V8.108

  • VERBETERD:  email kan nu automatisch in klant detailveld
  • VERBETERD:  factuur export naar Excel, bevat nu ook het land en BTW verlegd
  • VERBETERD: licentie controle op basis van computernaam i.p.v. IP-adres

  V8.107

  • VERBETERD:  Snelheid, op diverse acties 300-400% sneller
  • VERBETERD:  Wisselen van thema-kleur werd op sommige schermen niet goed uitgevoerd
  • VERBETERD: Indien bij het versturen van een email een eigen kopie wordt verstuurd dan is dat nu via BCC i.p.v. CC

  V8.106

  • NIEUW: Excel overzicht van betaalmethodes ( pin, bank, kas,..) over elke gewenste periode. Zie menu  FACTUREN – UITVOER – BETAALOVERZICHT of menu EXTRA’s – BETAALOVERZICHT
  • VERBETERD:  Indien de werkmap waar alle bestanden zijn opgeslagen (tijdelijk) niet meer gevonden kan worden komt er scherm met diverse instelmogelijkheden

  V8.105

  • NIEUW: Vanaf nu kan bepaald worden hoeveel producten er in een bepaalde periode zijn verkocht! Zie menu PRODUCTEN – UPDATE VIP   ( VIP= Verkocht in periode )
  • NIEUW: Ook kan men bij het overzicht van de contacten zien wat de gemiddelde betaaltermijn (GBT) is
  • NIEUW: Uitgaven ondersteund nu ook contacten!
  • VERBETERD: Indien de PC uit de slaap toestand komt dan komt er bij de XL-versie een nettere melding.
  • Aanpassingen in prestaties en betrouwbaarheid

  V8.103

  • Aanpassingen in prestaties en betrouwbaarheid

  V8.101

  • Nieuw: verjaardagen nu ook in agenda mogelijk. Zie menu INSTELLINGEN – EXTRA, tabblad [Kalender]
  • Aanpassingen in prestaties en betrouwbaarheid

  V8.100

  • Aanpassingen in prestaties en betrouwbaarheid

  V8.99

  • Toevoeging van de Surinaamse Dollar
  • NIEUW: de mogelijkheid om een andere valuta als standaard te maken dan de gebruikelijke  EURO

  V8.98

  • Kleine aanpassingen voor prestatie en betrouwbaarheid

  V8.94

  • NIEUW: Uitgaven heeft nu een status: betaald of open
  • NIEUW: Voorwaarden kunnen tijdelijk onderdrukt worden bij het printen
  • NIEUW: PDF uitvoer op Windows 10 PC’s gaat nu standaard via Windows ipv intern. Zie menu INSTELLINGEN – EXTRA, tabblad [PDF]

  V8.93

  • Interne layout aanpassingen

  V8.92

  • NIEUW! PROJECTNAMEN kunnen nu bewerkt worden via menu INSTELLINGEN – EXTRA
  • Fix: sorteringen voor nieuwe facturen gaat weer werken
  • Anti-dateren mogelijk

  V8.90

  • NIEUW! Label printer ondersteuning, direct labels printen vanuit PERIFACT
  • NIEUW! Tijdelijk verbergen van logo’s mogelijk, handig indien je eigen briefpapier hebt.

  V8.90

  • NIEUW! Label printer ondersteuning, direct labels printen vanuit PERIFACT
  • NIEUW! Tijdelijk verbergen van logo’s mogelijk, handig indien je eigen briefpapier hebt.

  V8.88

  • BTW overzicht uitgebreid ( menu EXTRA’S – BTW OVERZICHT )
  • Login scherm bedekt nu alle data
  • In sommige gevallen werd een lege pagina geprint

  V8.87

  • Nieuw:  Vanaf diverse plekken in PERIFACT nu mogelijk om het getoonde grid te exporteren naar Excel. Bijvoorbeeld menu: OVERZICHT
  • Fix: Op sommige PC werd soms maar 1 regel geprint
  • Snelheid-optimalisaties   ( eerste keer V8.87 opstarten kan wel wat langer duren)
  • Nieuw: Contact gegevens nu met administratie van VERZEKERAAR en een eventueel POLISNUMMER
  • Nieuw: Extra KALENDER instellingen.
  • Nieuw: Betere ondersteuning voor KALENDER HERINNERINGEN
  • Nieuw: SPECIALE PRIJS nu ook in EXPORT
  • Kleine aanpassingen

  V8.77

  • Kleine aanpassingen

  V8.73

  • Nieuw:  extra agenda voor de ‘verloop-data’ van alle facturen en offertes

  V8.72

  • Klant bijlagen nu correct zichtbaar

  V8.71

  • Rapport bouwer toont nu weer inhoud ( was leeg ).
  • Op verzoek, bij factuur invoer: zoeken op productcode is terug
  • PDF uitvoer aanpassingen

  V8.70

  • Nieuw: actie historie bekijken van ieder document (factuur/offerte/..). Nu kan je zien wanneer het is bewaard, geprint, gemailed,… terug te vinden via rechtermuis-toets of in in het hoofdmenu

  V8.69

  • Verbeterde presentatie bij BTW verlegd
  • Nieuw: bij het maken van de factuur/offerte kan nu snel gezocht worden met functietoets [F4] en opgeslagen via [F6]
  • Nieuw: via rechtermuis-toets kan de actie historie van ieder documenten bekeken worden ( Opslaan, print als PDF, etc. )

  V8.68

  • Nieuwe methode voor PDF uitvoer

  V8.65

  • Alle rapporten hebben nu een koptekst mogelijkheid. Handig indien er meerdere pagina’s geprint moeten worden. Zie menu INSTELLINGEN – AANPASSEN LAYOUTS
  • Uitgaven overzicht aangepast nu met extra kolom voor AFTREKBARE en NIET AFTREKBARE BTW.
  • Uitgaven zijn nu ook beter te bewerken
  • BTW percentage van producten kunnen nu in bulk aangepast worden
  • Offertes/werkorders/concept zijn nu combineerbaar! Handig indien je van bijvoorbeeld 2 offertes 1 factuur wilt maken
  • Print periode is uitgebreid met filter optie, je kunt kiezen welke soort documenten je wilt printen voor die periode en tevens is het nu mogelijk om eventuele voorwaarden die aan een factuur kunnen hangen te onderdrukken
  • Het contact-nummer ( Contact-ID) is nu instelbaar. Zie menu CONTACTEN – AANPASSEN – AANPASSEN CONTACT ID
  • Creditfacturen kunnen nu ook bewerkt worden
  • Importeren van CONTACTEN en PRODUCTEN verbeterd. CONTACTEN heeft nu extra velden: AFDELING, LAND, BEZORGLAND, BTWNUMMER, KVKNUMMER, WEBSITE
  • Importeren van Excel bestanden geeft geen foutmelding meer indien het bestand in Excel nog geopend is
  • Email timeouts zijn verhoogd
  • Aanpassingen voor verbetering van prestaties en betrouwbaarheid

  V8.63

  • PDF verkleining nu in- of uit schakelbaar via menu INSTELLINGEN – EXTRA’S – PDF
  • Aanpassingen voor verbetering van prestaties en betrouwbaarheid

  V8.62

  • De email ondersteund nu ‘rijke tekst’  (rich text formaat). Dat wil zeggen er kunnen nu vet gedrukte letters, schuin, grote- of kleine letters gebruikt worden. Ook kan de kleur aangepast worden. Hiermee worden de emails naar klanten nog mooier!
  • Outlook support is verbeterd!
  • PDF’s worden nu (sterk) verkleind.
  • Export facturen bevat nu ook Contact ID
  • Aanpassingen voor verbetering van prestaties en betrouwbaarheid

   

  V8.59

   

  • Negatieve hoeveelheid op facturen weer mogelijk
  • Kleine aanpassingen

   

  V8.58

  • Eenheidsprijzen op factuur nu instelbaar met of zonder BTW
  • Verbeterde factuurregel invoer
  • Kleine aanpassingen

   

  V8.57

  • Offertes kunnen nu ook pakbonnen printen
  • Nieuwe knoppen om contacten en producten te importeren
  • Headers van Excel zijn bij IMPORT en EXPORT nu gelijk
  • Nieuw thema beschikbaar: OFFICE 2010 COLORFUL
  • Print meerdere facturen over een bepaalde periode is vernieuwd. Nu ook met printen naar PDF
  • Kleine aanpassingen

   

   

  V8.55

  • Tekstaanpassingen bij creditfacturen
  • Extra controle bij instellen EMAIL settings
  • Kleine zaken

   

   

  V8.54

   

  • Nieuwe versie downloaden wordt vanaf nu automatisch naar een webpagina doorgestuurd

   

  V8.52

   

  • Producten; datum-aankoop en datum-houdbaar correctie voor sommige installaties

   

   

  V8.48

   

  • Nieuw: ORDERBEVESTIGINGEN
  • Nieuw : printen van WERKORDERS
  • Gaten in factuurnummering aan/uit-schakelbaar
  • Indien je bij de XL-versie maar 1 licentie mag je nu toch (gratis) naar een andere PC verbinden
  • Contacten onthoudt het laatst ingevoerde land, handig voor Belgische of Duitse klanten
  • UITGAVEN nu mogelijk in Excel export
  • 40 backup’s ipv 100 worden nu nog bewaard
  • Producten heeft nu ook DATUM AANKOOP en HOUDBAARHEIDS DATUM, ook zichtbaar in Excel uitvoer
  • PERIFACT onthoudt bij afsluiten of venster maximaal was of niet
  • Optimalisaties

   

   

  V8.45

   

  • Installer naar hogere versie
  • PERIDEC conversie, klant-email correctie

   

   

  V8.44

   

  • Email bijlage correctie

   

   

  V8.42

   

  • Voor nieuwe installaties word gekeken of de geselecteerde backup-folder ook echt beschrijfbaar is.

   

  V8.41

   

  • Email uitgebreidere support op diverse poorten (o.a. 465, 587 )
  • Correctie invullen contact ter attentie van veld

   

   

  V8.40

   

  • Fix: test email versturen gaf mogelijk een onterechte fout.
  • Fix: facturen export naar Excel gaf mogelijk een fout

   

  V8.39

   

  • Fix: op sommige PC’s werden bij het opstarten, afsluiten en/of downloaden foutmeldingen getoond

   

   

  V8.38

   

  • Nieuw: voor grote/lange facturen is er nu een zoek knop gemaakt voor het grid
  • Fix: op sommige PC’s toonde filter een verkeerde datum notatie
  • Aanpassing: XL-versie gebruikers minder strenge controle op licentie

   

   

  V8.36

   

  • Fix: lege leverdatum
  • Scherm hoeft nu niet meer perse in maximale grootte

   

   

   

  V8.35

   

  • Nieuw: HERINNERINGEN versturen heeft een metamorfose ondergaan
  • Nieuw: PERIFACT beschikt nu over 10 thema’s waarmee de look-and-feel aangepast kan worden. Zie menu INSTELLINGEN – EXTRA -KLEUREN
  • Nieuw: meerdere schermen nu gemaakt op maximale grootte
  • Nieuw: email kan nu ook meerdere bijlagen versturen
  • Nieuw: aankoop historie bekijken van een contact
  • Less-is-more, schermen opgeschoond
  • Vernieuwde backup-restore techniek
  • Verbeterde email ondersteuning
  • Optimalisaties en verbeteringen

   

  V8.30

   

  • Nieuw: CONCEPTEN in het hoofdmenu. Je kunt nu facturen of offertes eerst als een concept maken voordat je hem definitief maakt. Zie het maar als een soort kladblok.
  • Nieuw: Menubalk onderdelen aan/uit schakelbaar. Voor gebruikers die bijvoorbeeld de agenda functie niet nodig hebben kunnen deze nu uitschakelen. Zie menu INSTELLINGEN
  • Kleine verbeteringen

   

  V8.29

   

  • Verbetering dashboard status bij betaalde facturen
  • Verbeterde conversie PERIFACT V5
  • Extra velden bij importen van producten mogelijk; locatie, fabrikantnaam, leveranciersnaam, opmerkingen

   

  V8.27

   

  • Nieuw: de filter in het dashboard wordt nu opgeslagen
  • Nieuw: bij het BTW overzicht is het nu mogelijk om bedrijven op te splitsen en/of een tijdsperiode op te geven
  • Indien 2 of meer bedrijven in systeem kon in kleine gevallen een foutmelding komen
  • Kleine aanpassingen

   

   

  V8.26

   

  • Nieuw: contacten dashboard
  • Aanpassing in demo data
  • Extra controles op de werkfolder en manuele email adressen

   

  V8.25

   

  • Geheel vernieuwde import functie. Nu ook EXCEL ( en CSV) bestanden importeren
  • Email validatie minder streng
  • Uitgaven controleert bij afsluiten scherm of er daadwerkelijk regels zijn
  • Extra controles en fout terugmelding naar gebruikers
  • Kleine aanpassingen

   

  V8.23

   

  • Indien BTW verlegd dan mogelijk foutieve presentatie in factuur

   

   

  V8.22

   

  • Backup bij sommige XL versies werkte niet goed als er spaties in het bestandspad stonden
  • Extra foutcontrole
  • Kleine visuele aanpassingen

   

   

  V8.18

   

  • Menu INSTELLINGEN aangepast. Extra onderdelen. Bedrijfsinvoer vernieuwd en invoer van licentiecode is een nieuw scherm
  • Look-and-feel veranderd. Knoppen zijn nu ook duidelijker
  • In de PERIFACT XL versie extra controle op backup toegevoegd.
  • Dashboard heeft nu standaard een groter filter bereik
  • Kleine aanpassingen

   

   

  V8.17

   

  • Andere aanpak van versie controle
  • Dashboard heeft nu standaard een groter filter bereik

   

   

  V8.16

   

  • Factuur intro- en afsluit tekst kunnen nu als een template opgeslagen of geladen worden. Dus handmatig kopiëren van teksten is voorbij. Evenals bij het versturen van een email.
  • Voor de rapport bouwers onder ons. Op regel niveau ( dus bij de kolommen) kan nu ook de productcode, product lokatie, product groep, fabrikant of leverancier getoond worden
  • Voor de XL-gebruikers een correctie in het installatie programma

   

   

  V8.14

   

  • Nu ook facturen sturen in UBL 2.1 formaat!! Standaard aanzetten is mogelijk in menu INSTELLINGEN – EXTRA’s, tabblad [Email]

   

  V8.13

   

  • PERIFACT is geschikt gemaakt voor hoge resolutie scherm ( High DPI screens )
  • Meer online help
  • Ontwikkeltools upgraded
  • Interne aanpassingen

   

  V8.10

   

  • Voor upgraders van V7 naar V8 werden eigen gemaakte layouts niet goed getoond

   

  V8.8

   

  • Er zijn weer 5 nieuwe layouts toegevoegd ( Breeze, Ocean, Wave, Forest en Beach), nog meer keuze voor prachtige layouts.

   

  V8.1

   

  • UITGAVEN kan nu ook bijlagen opslaan
  • Er kunnen nu ook ‘Algemene voorwaarden’ aan een factuur worden toegevoegd, ga naar menu INSTELLINGEN – BEDRIJFS TEKSTEN
  • Kleine aanpassingen

   

  V8.0

   

  • PERIFACT kan nu ook jouw UITGAVEN administreren
  • Kalender heeft nu ook agenda weergave
  • Uitvoer nu ook mogelijk vanuit dashboard
  • BTW-overzicht scherm is vernieuwd
  • Klant-ID is nu instelbaar
  • Sortering tijdens maken van facturen verbeterd
  • Vernieuwd invoer scherm facturen
  • Layouts kunnen nu ook geïmporteerd worden. Je kunt dus layouts voorbereiden op een andere computer en dan importeren
  • Status en type aanduidingen nu ook in kleur (instelbaar)
  • Database vernieuwd
  • Het scherm bevat nu een split mogelijkheid om de gebieden groter of kleiner te maken
  • Er is nu een limiet op het maximaal aan facturen in de GRATIS versie van: 20 facturen
  • Tijdens het maken van een factuur kan gekozen worden voor een andere layout
  • Bij een factuur kunnen nu tekst- en kortings-regels toegevoegd worden
  • Backup is vernieuwd
  • En nog veel meer grote en kleine zaken!

   

  V7.40

   

  • Bugfix voor PERIFACT-SA gebruikers. Indien bij uren- en/ritten registratie een project aangemaakt werd verscheen een foutmelding

   

  V7.39

   

  • Nu kunnen meerdere (aan)betalings momenten geregistreerd worden. Zie hoofdmenu FACTUREN – BETALINGEN
  • Interne verbeteringen en optimalisaties

   

  V7.37

   

  • Contact invoerscherm heeft nu een ‘Toon voorbeeld’ knop bij de factuurvelden
  • Indien BTW verlegd dan verschijnt een extra zin aan linker onderkant factuur. Tekst is instelbaar.
  • Vernieuwde dialoog-vensters voor opslag/ophalen documenten. Tevens wordt de laatst gebruikte locatie bewaard.

   

  V7.36

   

  • Vernieuwd contact invoer scherm met automatische postcode/ adres opzoek functie!
  • Interne verbeteringen

   

  V7.35

   

  • Print facturen periode – gaf foutmelding bij het openen
  • PERIFACT-SA gaf indien de database reeds in gebruik was door een ander programma geen goede fout.

   

  V7.34

   

  • Nieuw: uren en ritten registratie!
  • Excel knoppen verplaatst in menu
  • Foutafhandeling kan nu verstuurd worden naar PERIFACT
  • Interne verbeteringen

   

  V7.33

   

  • Nieuw: Inplannen van facturen. Dus facturen die je bijvoorbeeld maandelijks moet sturen worden nu automatisch voor je aangemaakt!
  • Producten kunnen nu met of zonder voorraadtelling gebruikt worden. Handig bij bijvoorbeeld een ‘uurloon’ waar geen voorraad voor nodig is.
  • Verbeterde logo positie hulpmiddel
  • Klant adres kan gekopieerd worden naar bezorgadres
  • Factuur kan naar offerte teruggezet worden
  • Klanten kunnen gekopieerd worden
  • Nieuwe factuur en/of offerte status:  offerte geaccepteerd. geweigerd
  • Vernieuwde tekstverwerker ( voor de kleine teksten)
  • Email validatie
  • Email naam presentatie nu zoals Outlook
  • Vernieuwde kalender
  • Verbeterde, lees: snellere, database verbindingen met minder geheugengebruik
  • Per bedrijf instelbaar: vrijgesteld van BTW!
  • Vernieuwd dashboard uitgebreid met totalen: jaar, maand, vorige maand, openstaand, etc.
  • Geboortedatum kan nu als leeg ingevoerd worden ( indien niet noodzakelijk )
  • Datum levering kan nu ook leeg zijn
  • Landcode bij bedrijf toegevoegd. Handig voor Belgische en Duitse klanten
  • Rapportbouwer heeft een opgeschoonde presentatie
  • En nog veel meer interne zaken!

   

  V7.27

   

  • Je kan nu in je INTO-tekst, AFSLUIT-tekst of label teksten variabelen gebruiken!  Bijvoorbeeld  [*BEDRIJFSNAAM*] vervangt dit door de bedrijfsnaam. Ook nieuw [*BETAALTERMIJNDAGEN*] en [*BETAALTERMIJNDATUM*] en [*BTWNUMMERKLANT*]
  • Regelafstand correctie
  • Controle scherm op updates nu instelbaar
  • Er is nu bij productbeheer een ‘verkoopprijs’ calculator
  • Kleine interne aanpassingen

   

  V7.26

   

  • Aanpassingen indien bedrijfsnaam niet is ingevuld.
  • Bij netwerk versies nu tollerantere connectie naar andere computers
  • Kleine interne aanpassingen

   

  V7.24

   

  • Voorraad beheer; strengere controle nu ook bij aanpassen en wissen
  • Controle op bestandslocatie PERIFACT

   

  V7.23

   

  • Extra controle op foutieve karakters in bestandsnamen en extra controle op grootte van logo’s
  • Kleine interne aanpassingen

   

  V7.22

   

  • Extra controle en bij dubbele of ontbrekende factuur/offertenummers en speciaal voor meerdere bedrijven
  • Bij het verwijderen van bedrijven is nu extra controle met waarschuwingen
  • PDF’s opslaan heeft een bestandsfilter
  • Interne aanpassingen en correcties

   

  V7.20

   

  • Extra controle en hulpmiddelen voor dubbele of ontbrekende factuur/offertenummers
  • Export functie klanten nu meer velden
  • Interne aanpassingen en correcties

   

  V7.19

   

  • Functie/snel toetsen om vanuit het hoofscherm acties aan te roepen: F2 = nieuwe klant, F3=wijzig klant, F4=spring naar filterveld, F5= nieuwe factuur, F6= nieuwe offerte, F7=wijzig factuur/offerte, F9=einde programma
  • Aanpassing voor Google Drive File Stream disk drives. Gaf een ontrechte fout dat bestandsgrootte is 0 was.
  • Export naar EXCEL kan nu een datum range aangeven.
  • Interne aanpassingen en correcties

   

  V7.18

   

  • Conversie van PERIFACT versie 5 en PERIDEC is weer terug
  • Interne aanpassingen en correcties

   

  V7.17

   

  • Opslaan van  grids settings
  • Interne aanpassingen en correcties

   

  V7.16

   

  • Bij het versturen van email adressen kan nu ook een kopie naar je zelf gestuurd worden
  • Bij het invullen van de bedrijfsgegevens is bedrijfsnaam niet meer verplicht. Je moet of de bedrijfsnaam invullen of je volledige naam
  • Visuele aanpassingen
  • Interne aanpassingen en correcties

   

  V7.13

   

  • Bij het versturen van email adressen kan nu instelbaar of de verzend gegevens uit de bedrijfs informatie halen of via een vast ingestelde waarde
  • Interne aanpassingen en correcties

   

  V7.12

   

  • Producten hebben nu een groot informatie veld voor eigen gebruik
  • Er kan nu rechtstreeks op productcode gezocht worden bij het maken van een factuur/offerte
  • Producten kunnen nu met een meervoudige selectie gewist worden
  • Vanaf nu kan de SA versie een eenmalige betaling of een abonnements vorm gebruiken
  • Interne aanpassingen

   

  V7.11

   

  • Factuurnummering nu weer zichtbaar bij het maken van factuur. En niet meer achteraf
  • Indien meer dan 1 bedrijf aanwezig dan wordt vooraf gevraagd bij maken van factuur/offerte voor welk bedrijf dat moet gebeuren. Hiermee zijn minder kansen op fouten.
  • Interne aanpassingen

   

  V7.10

   

  • Factuurnummering kan nu handmatig aangepast worden in dashboard, via rechtermuis toets.

   

  V7.9

   

  • Voorvoegsel van dit jaar of voorafgaande jaren nu aanpasbaar ( zie scherm INSTELLINGEN – EXTRA, tabblad [Nummering] en tabblad [Extra’s] )

   

  V7.8

   

  • Excel export is nu super snel
  • Update in creditfactuurnummering
  • Abonnement email is niet meer hoofdlettergevoelig

   

  V7.7

   

  • Update in MySQL installler

   

  V7.6

   

  • Update in offertenummering
  • ReportBouwer items uitgeschakeld die niet noodzakelijk zijn
  • Email adressen aanmaken vanaf 2e bedrijf nu ook mogelijk
  • Trayicon geupdated
  • Pakbon Compact toegevoegd in installatie

   

  V7.5

   

  • Update in factuurnummering
  • ReportBouwer is geupdated naar de laatste versie

   

  V7.4

   

  • Producten is nu uitgebreid met leveranciers en fabrikant informatie

   

  V7.3

   

  • Aanpassingen tonen van bedrijfsteksten bij meerdere bedrijven

   

  V7.2

   

  • Kleine aanpassingen

   

  V7.1

   

  • Meerdere bedrijven kunnen invoeren
  • Eigen factuur layouts kunnen nu gemaakt worden
  • Voorraad kan nu ook negatief zijn ( instelbaar )
  • Facturen kunnen nu ook gekopieerd worden
  • Vele interne aanpassingen en optimalisaties
  • Geen conversie meer mogelijk van PERIFACT V5 en PERIDEC ( gebruik hiervoor) PERIFACT V6
  • De gratis versie heeft nu een onbeperkt aantal facturen en maximale opslag voor 15 klanten

   

  V6.45

   

  • Nieuw, product buckets. Een handig manier om veel gebruikte items bij een factuur of offerte samen te voegen.
  • Product locatie toegevoegd. Printbaar op pakbon of magazijnbon.
  • Dashboard ‘openstaande facturen’ houdt geen rekening meer met vervaldatum
  • Manuele handeling status betaald, zet openstaand bedrag ook op 0.

   

  V6.44

   

  • Een nieuwe versie downloaden kan nu vanuit het programma zelf zonder naar de website te gaan
  • Het valuta symbool is nu aanpasbaar en verschijnt daarmee dan uiteraard ook op je facturen/offertes
  • Interne optimalisaties

   

  V6.43

   

  • Kleine correctie in de versiecontrole

   

  V6.42

   

  • PERIFACT SA ziet het daglicht

   

  V6.41.12.12

   

  • Minor update conversie PERIDEC

   

  V6.40.12.12

   

  • Bij conversie PERIDEC data wordt het behandelplan nu ook meegenomen

   

   V6.39.12.12

   

   

  V6.38.12.12

   

  • Introtekst op FANCY layout werd niet getoond
  • Nieuwe DLL’s voor betere beveiligde email server verbindingen

   

  V6.37.12.12

   

  • Vele grids laten nu meteen totalen zien onder in het scherm.
  • Bij de producten is nu meteen de voorraadwaarde in euro’s zichtbaar
  • Klanten kunnen nu een onbeperkt aantal email adressen krijgen en per adres is het instelbaar of het voor een factuur of offerte gebruikt mag worden.
  • Emails kunnen nu naar meerdere adressen gestuurd worden
  • Emails hebben nu ook voetteksten
  • Iedere verkoper heeft eigen voetteksten
  • Email via de een beveiligde (SSL) verbinding werkt nu nog beter
  • Diverse schermen starten nu aanzienlijk sneller op!
  • ProductGroep kan nu meegenomen worden bij de import van CSV bestanden
  • CreditNota’s voorraad correctie aanpassing
  • En diverse andere optimalisaties en verbeteringen

   

   V6.36.11.11

   

  • Importeren van producten via .CSV bestanden werd onterecht afgekeurd.

   

   V6.35.11.11

   

  • Kleine interne optimalisatie

   

   V6.34.11.11

   

  • Bij PC’s met een Amerikaanse datum notatie dd/mm/jjjj kwam soms een foutmelding

   

  V6.33.11.11

   

  • Handmatige invoer van factuurnummers gaat nu tot 999999 ipv 9999
  • Help tooltips weer aangezet
  • Visuele aanpassingen

   

  V6.32.11.11

   

  • Bij het maken of wijzigen en daarbij printen van een nieuwe factuur werd het klant detail opnieuw gegenereerd. Manuele wijzigingen kunnen hierdoor afwijken.

   

  V6.31.11.11

   

  • Correctie in de  database upgrade ( issue bij sommige klanten )

   

  V6.30.11.11

   

  • Klant invoer scherm heeft nu verbeterde automatische invoer
  • Indien alleen voornaam ingevoerd dan verschijnt deze nu ook op factuur
  • De ‘automatische aanvullingen’ zijn nu in- en uitschakelbaar bij menu INSTELLINGEN – EXTRA
  • De standaard betalings termijn voor nieuwe klanten is nu zelf ook in te stellen
  • Voorbereidingen voor een licht gewicht installatie van PERIFACT

   

  V6.28.10.11

   

  • Kleine aanpassingen afhandeling ‘klant detail’ bij printen

   

  V6.27.10.10

   

  • Logo’s kunnen nu via een aparte instellingen als ‘Exact inlezen’ worden ingesteld. Dit geeft maximale kwaliteit
  • De klant ‘detail’ afhandeling gebeurd nu op een verbeterde manier
  • Er zijn verder toekomst voorbereidingen getroffen en kleine zaken aangepast

   

  V6.26.9.9

   

  • De MySQLdatabase is terug gezet naar de vorige versie, omdat op sommige PC’s er problemen waren met de rechten

   

  V6.26.9.8

   

  • De MySQLdatabase is geupdatet naar een hogere versie
  • Extra controle in het programma indien de database bij starten niet actief is.
  • Scrollen nu direct mogelijk op printvoorbeelden
  • Kleine aanpassingen

   

  V6.25.9.7

   

  • Klanten overzicht nu op volledig formaat in hoofdscherm
  • Extra menu item indien demo versie zodat het gemakkelijker is om data toe te voegen en/of te verwijderen
  • Indien rekeningen niet betaald zijn kunnen nu 3 niveau’s toegekend worden: herinnering, aanmaning en ingebrekestelling.
  • Alle lettertypes van het factuurprogramma zijn aangepast naar maximale leesbaarheid
  • Factuur en pakbon layout zijn nu aparte instellingsschermen. Voor nog sneller en overzichtelijker je instellingen te kunnen maken.
  • Pakbonnen kunnen nu afgetekend worden met 4 extra velden
  • PERIDEC gebruikers kunnen nu de data converteren naar PERIFACT.
  • Extra layout toegevoegd voor compactere pakbon

   

  V6.24.8.7

   

  • De sorteervolgorde kan per type nu aangepast worden, zoals bijvoorbeeld sorteren op: Omschrijving, productcode, prijs, etc. Deze instelling is te vinden in hoofdmenu: INSTELLINGEN – EXTRA – PRINTEN
  • Bij de installatie is het geforceerd opstarten van de computer verwijderd, dus niet meer nodig.

   

  V6.23.7.6

   

  • Het product overzicht is nu geheel te vinden in het hoofdscherm. Meer informatie en sneller bewerken, inclusief gemakkelijk voorraad aanpassing.
  • Een correctie van de vervaldatum in facturen
  • De grids kunnen zoals altijd al gesorteerd worden door op de kolomnaam te drukken. Nu wordt deze sortering ook bewaard.
  • Veel kleine aanpassingen en optimalisaties.

   

  V6.21.6.6

   

  • Meertaligheid ondersteund ( 8-talen)!
  • Producten kunnen nu met een speciale prijs toegevoegd worden. Handig indien je bijvoorbeeld met particulieren en zakelijke klanten (dealers) werkt.
  • Zeer flexibele BTW invoer bij producten
  • Offerte kan nu gekopieerd worden voor een nieuwe klant
  • Factuurnummer opmaak, nog flexibeler
  • Kleine verbeteringen

   

  V6.19.4.6

   

  • Voor magazijn medewerkers kunnen nu aparte notities gemaakt worden
  • Dashboard heeft kolom er bij van de laatste bewerkingsdatum
  • Excel export van klanten werkt weer
  • Producten zijn voorbereid voor het verwerken van een speciale/delear prijs (latere versie beschikbaar)
  • Kleine systeem verbeteringen en aanpassingen

   

  V6.18.3.5

   

  • Dashboard heeft nu diverse filter instellingen zoals toon: alles, alleen facuturen, alleen offertes, creditfacturen en openstaande facturen
  • Pakbon heeft nu ook een introtekst en een afsluittekst mogelijkheid
  • Kleine systeem verbeteringen en aanpassingen

   

  V6.16.2.4

   

  • Nu met de mogelijkheid voor 3 of 4 ( instelbaar!) vrije velden onderaan je factuur of offerte.
  • Diverse schermen zijn nu schaalbaar. En de grootte er van wordt onthouden bij afsluiten van een scherm.
  • Valuta heeft nu ook ondersteuning voor het valutasymbool zoals onder andere het ‘$’ of een ‘€’ teken
  • Kleine aanpassingen…

   

  V6.14.1.4

   

  • Nu met online versie controle zodat je altijd up-to-date bent
  • Kleine aanpassingen…

   

  V6.9.1.3

   

  • Kleine aanpassing in het installatie programma met betrekking tot de Windows Firewall voor netwerken
  • Extra HELP knoppen

   

  V6.8.1.2

   

  • Eerst release

   

  V6.x.x

   

  • Deze versie is in de maak….? Nieuw concept!

   

  V5.9.9

   

  • Op PC’s met afwijkende internationale instellingen werden datumvelden niet altijd goed gepresenteerd of gaf een foutmelding

   

  V5.8.9

   

  • Pakbon hoeveelheid toonde soms een euro teken ervoor

   

  V5.7.9

   

  • De factuur en offerte functionaliteit is meer gelijk getrokken
  • De print pakbon layout heeft nu de mogelijk om aan te geven of iets geleverd is of niet.

   

  V5.6.8

   

  • Het factuur- en offerte invulscherm is aangepast. Het is nu eenvoudiger en veel krachtiger met het zoeken van nieuwe factuur/offerte regels
  • Sommige factuurlayouts hebben nu aanpassingen waarbij het eindbderag incl. BTW altijd onderaan staat
  • Er wordt nu rekening gehouden met of het de particuliere- of zakelijke markt is bij het invoeren van een nieuwe factuur/offerte.
  • Andere visuele aanpassingen

   

  V5.5.8

   

  • Extra validaties in database
  • Een ‘Even geduld a.u.b.’ scherm toegevoegd zodat bij het opstarten een status te zien is
  • Het print scherm blijft nu open staan en heeft een aparte sluit knop
  • Printen / emailen van offertes toont nu de juiste teksten
  • Andere visuele aanpassingen in de schermen

   

  V5.4.8

   

  • Afrondingen bij het maken van een factuur en/of offerte zijn nu gecorrigeerd.

   

  V5.3.8

   

  • Artikelen / factuur items kunnen nu met of zonder BTW ingevoerd worden. Idem bij het aanmaken van een offerte

   

  V5.2.8

   

  • Printen van een pakbon gaf een foutmelding

   

  V5.1.8

   

  • Mogelijkheid tot het gebruik van 1 of meerdere verkopers. De naam van de verkoper verschijnt op de factuur
  • Factuurnummer voorvoegsel kan nu ook zelf bepaald worden
  • Bij het opslaan van een factuur of offerte als .PDF bestand wordt nu de bedrijfsnaam en de factuur/offerte ID mee opgeslagen, dit is extra handig om onderscheid te kunnen maken
  • Het scherm met geavanceerde instellingen is nu uitgebreid. Er zijn nu meerdere tabbladen aanwezig.
  • Factuurregels ondersteunen nu ook negatieve getallen. Dit om korting te geven op regel niveau.
  • De programma .EXE bestand worden nu gesigneerd door COMODO als teken voor Windows dat het nu veilige bestanden zijn om te installeren.
  • Bij het invoeren van factuurregels kan nu ter plekke aangegeven worden of de ingevoerde prijs inclusief- of exclusief BTW is.
  • Er zijn nu ook meerdere factuur-layouts beschikbaar, voor zowel de zakelijke markt als de particuliere markt.
  • Alle factuur- en offerte layouts worden nu meer dynamisch samengesteld. Zodat jij als eindgebruiker meer controle krijgt welke teksten op de factuur/offerte moeten verschijnen.
  • Het aantal vrije invulvakken op de facturen/offertes is nu omschakelbaar tussen 3 en 4 stuks. Zodat ieder naar zijn eigenbehoefte grote of kleine teksten kwijt kan op de factuur.
  • Het printen van meerdere factuur over een bepaalde datum periode kan nu ook voor 1 klant gebeuren. Dus handig als je nog eens alle facturen voor de 1 klant over bijvoorbeeld de laatste 3 maanden wilt uitprinten.
  • Vele kleine aanpassingen…..

   

  V4.2.7

   

  • Een help bestand is toegevoegd om context gevoelige ondersteuning te kunnen bieden

   

  V4.1.7

   

  • Nu met ingebouwde agenda functionaliteit met de look-and-feel zoals de Outlook kalender
  • Invoer van bedragen; beperking aangepast
  • Factuurregels op facturen worden nu inclusief BTW vertoond, in plaats van exclusief BTW
  • De 4 vrije invulvelden onder aan de factuur zijn nu iets compacter zodat er meer info op past
  • Er zijn interne voorbereidingen getroffen voor meer en meer dynamische factuur opbouw voor de eindgebruiker
  • Er zijn interne voorbereidingen voor een Outlook-achtige alert boodschap
  • Verdere optimalisaties en snelheidsverbeteringen…..

   

  V3.4.7

   

  • BTW kolommen in offertes kunnen nu ook verborgen worden
  • Geheel vernieuwd BTW overzicht. Een makkelijk overzicht in een Excel sheet die je ook kunt opslaan naar een bestand
  • De Excel export heeft nu een aantal kolommen erbij
  • Exporteren naar Excel kan nu naar een eigen gewenste folder ( via een Folder dialoog)
  • Diverse aanpassingen al gemaakt voor andere uitbreidingen die binnenkort gaan komen!

   

  V3.2.4

   

  • Bij het importeren van ARTIKELEN bestanden worden getallen nu gelezen in het Nederlands formaat met een punt. Dus nu is het 4,95 in plaats van 4.95

   

  V3.1.4

   

  • Nu met ingebouwde Excel editor. Dit wordt nu gebruikt voor het maken van exportbestanden naar Excel. In de toekomst zullen er meerdere mooie zaken mee gemaakt worden.
  • Er bestaat nu ook de mogelijkheid om offertes en artikelen te exporteren
  • Bij het importeren van FACTUUR bestanden worden getallen nu gelezen in het Nederlands formaat met een punt. Dus nu is het 4,95 in plaats van 4.95

   

  V2.12.4

   

  • Nu ook de mogelijkheid tot het opslaan en printen van het ‘Kenmerk opdrachtgever’
  • Kleine optimalisaties en verbeteringen

   

  V2.11.3

   

  • Aantekeningen kunnen nu ook in een externe tekstverwerker geopend en bewerkt worden
  • Aantekeningen kunnen ook geprint worden
  • Help functie op diverse plekken uitgebreid
  • Factuur layouts hebben minimale aanpassingen
  • Het ‘ter attentie van’ veld wordt nu automatisch samengesteld terwijl je alles invoert. Dit is aan- of uitschakelbaar per klant.
  • Diverse kleine optimalisaties en verbeteringen

   

  V2.10.3

   

  • Interne release

   

  V2.9.2

   

  • Nu volledige Microsoft Office look-a-like tekstverwerker voor de klant aantekeningen.
  • Nieuwe installer. Dit programma verzorgt de installatie van PERIFACT factuur software

   

  V2.8.2

   

  • Nu met grafische- en tekstuele weergave van de kostprijs / winstmarge berekening.
  • Probleem opgelost dat ten onrechte werd gemeld dat bepaalde velden niet ingevuld waren
  • Diverse kleine optimalisatie en snelheidsverbeteringen

   

  V2.7.1

   

  • Mogelijkheid toegevoegd voor het printen van PAKBONNEN. Selecteer eenvoudig een bestaande factuur en druk dan vanuit het menu op print pakbon.

   

  V2.6.1

   

  • Een nieuwe factuur- en offerte layout is toegevoegd. Genaamd: FREEWAY
  • Een nieuwe factuur- en offerte layout is toegevoegd. Genaamd: ENERGY
  • Een nieuwe factuur- en offerte layout is toegevoegd. Genaamd: ENERGY LIGHT
  • Aanpassing in presentatie factuurdatum op facturen

   

  V2.5.1

   

  • Een nieuwe factuur- en offerte layout is toegevoegd. Genaamd: FANCY

   

  V2.4.1

   

  • Een klein schoonheidsfoutje bij de voorvertoning is nu opgelost
  • Tevens worden nu minder fouten in de log weggeschreven

   

  V2.3.1

   

  • Compleet nieuwe look-and-feel, nieuwe Office-achtige menu structuur
  • Bijna volledig geoptimaliseerd en uitgebreid
  • Toevoeging voor het maken van offertes
  • Toevoeging voor het maken van creditfacturen
  • HSFFS structuur ( High Speed Flat File System )

   

  V1.3.1

   

  • Factuur status scherm heeft nu uitgebreide popup bij klik op grid
  • Voortgangsbalken toegevoegd aan hoofdscherm
  • BTW lijsten zijn nu toegevoegd aan het INSTELLINGEN scherm

   

  V1.2.0

   

  • Internet release. PERIFACT factuur software. Makkelijk en snel voor de ZZP-er en kleine onderneming

   

  V1.1.0

   

  • Interne release

   

  V1.0.0

   

  • Interne release