EXCEL BESTANDEN IMPORTEREN - BINNENHALEN VAN GEGEVENS

Als je reeds een lijst hebt van klanten of producten hebt uit een ander programma.  Dan kan je deze in PERIFACT inlezen. Het gaat allemaal om het binnenhalen van zogenaamde EXCEL bestanden. Menu: EXTRA’s – IMPORT EXCEL

PERIFACT menu EXTRA

 

EXCEL bestanden

Excel bestanden mogen eindigen op .XLS of .XLSX, PERIFACT kan beide formaten lezen.

Het is belangrijk dat in de 1e rij van je EXCEL-sheet alle kolom namen exact benoemd worden. De naam van de kolom moet dus dan ook exact overeenkomen zoals PERIFACT ze voorschrijft. Als je dus een bestand aanlevert met een kolom ‘Telefoon” en PERIFACT herkent alleen de kolom “Telelefoon_THUIS” dan zal dit veld dus niet naar binnen gehaald kunnen worden. 

De positie van een kolom is niet belangrijk. Dus als je eerst  bijvoorbeeld NAAM, TELEFOON,….  aanbiedt of  TELEFOON, NAAM,…. dat maakt niet uit.

TIP: Oefen eerst met een klein EXCEL bestand. Met een klein gedeelte van de gewenste gegevens. Werkt het goed, dan doe je dezelfde actie nog eens voor het eigenlijke bestand.

CONTACTEN structuur

Hieronder zie je hoe de structuur is opgebouwd van alle klanten. Zoals eerder vermeld let goed op de kolomnaam dit moet namelijk exact overeenkomen anders wordt de betreffende kolom niet meegenomen tijdens het importeren. Bijvoorbeeld als er staat “BezorgAdres” dan is “Bezorg Adres” met een spatie NIET geldig. Niet alle velden zijn verplicht.

 

Bewerken
KolomnaamWaardeOpmerkingen
Bedrijfsnaam
Volledigenaam
Adres
AdresRegel2
Postcode
Woonplaats
BezorgAdres
BezorgAdresRegel2
BezorgPostcode
BezorgWoonplaats
Email
Telefoon_THUIS
Telefoon_WERK
Telefoon_MOBIEL
GeboorteDatumDatumFormaat dd-mm-jjjj
BurgerServiceNummer
Aantekeningen
BankRekeningNr
BankTenNameVan

 

KOLOMMEN PRODUCTEN 

Zoals eerder vermeld let goed op de kolomnaam dit moet namelijk exact overeenkomen anders wordt de betreffende kolom niet meegenomen tijdens het importeren. Dus als er staat “ProductGroep” dan is “Product Groep” met een spatie NIET geldig. Niet alle velden zijn verplicht.

 

Bewerken
KolomnaamWaardeOpmerkingen
Omschrijving
SKUSKU is je eigen artikel-id van jouw bedrijf. SKU betekend Stock Keeping Unit
ProductGroep
Eenheid
BtwPercentageAlleen getallen, komma toegestaan
PrijsExclBTWAlleen getallen, komma toegestaan
KostprijsExclBTWAlleen getallen, komma toegestaan
KostprijsBtwPercentageAlleen getallen, komma toegestaan
HuidigeVoorraadAlleen getallen, komma toegestaan
VoorraadDrempelAlleen getallen, komma toegestaan
Locatie
FabrikantNaam
LeveranciersNaam
Opmerkingen

 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.