Importeren met Excel bestanden

Als je reeds een lijst hebt van klanten of producten hebt uit een ander programma dan kan je deze in PERIFACT inlezen. Het gaat allemaal om het binnenhalen van zogenaamde EXCEL bestanden.

Excel bestanden mogen eindigen op .XLS of .XLSX, PERIFACT kan beide formaten lezen.
 

PERIFACT factuur programma, menu extras , alle extra mogelijkheden en opties

Ga naar PERIFACT hoofdmenu EXTRA’S – IMPORTEREN en volg het aangeboden stappenplan. In de laatste stap verschijnt een Excel-sheet, kolomnamen in rood zijn niet herkend of niet geldig. 

Het is belangrijk dat in de 1e rij van je EXCEL-sheet alle kolom namen exact benoemd worden. De naam van de kolom moet dus dan ook exact overeenkomen zoals PERIFACT ze voorschrijft. Als je dus een bestand aanlevert met een kolom ‘Telefoon” en PERIFACT herkent alleen de kolom “Telelefoon_THUIS” dan zal dit veld dus niet naar binnen gehaald kunnen worden. 

De positie van een kolom is niet belangrijk. Dus als je eerst  bijvoorbeeld NAAM, TELEFOON,….  aanbiedt of  TELEFOON, NAAM,…. dat maakt niet uit.

Tip

Oefen eerst met een klein Excel bestand, met een klein gedeelte van de gewenste gegevens. Werkt het goed, dan doe je dezelfde actie nog eens met het volledige bestand.

CONTACTEN structuur

CONTACTEN kunnen geimporteerd worden via de hoofdmenu functie:  EXTRA’S – IMPORT EN EXPORT 

Hieronder zie je hoe de structuur is opgebouwd van alle klanten. Zoals eerder vermeld let goed op de kolomnaam dit moet namelijk exact overeenkomen anders wordt de betreffende kolom niet meegenomen tijdens het importeren. Bijvoorbeeld als er staat “BezorgAdres” dan is “Bezorg Adres” met een spatie NIET geldig. Niet alle velden zijn verplicht.

KolomnaamWaardeOpmerkingen
BEDRIJFSNAAM
AFDELING
VOLLEDIGENAAM
ADRES
ADRESREGEL2
POSTCODE
WOONPLAATS
LAND
BEZORGADRES
BEZORGADRESREGEL2
BEZORGPOSTCODE
BEZORGWOONPLAATS
BEZORGLAND
EMAIL
TELEFOON_THUIS
TELEFOON_WERK
TELEFOON_MOBIEL
GEBOORTEDATUMdatumformaat dd-mm-jjjj
BURGERSERVICENUMMER
NOTITIES
BANKREKENINGNR
BANKTENNAMEVAN
KVKNUMMER
BTWNUMMER
WEBSITE

KOLOMMEN PRODUCTEN

PRODUCTEN kunnen geimporteerd worden via de menu functie:  EXTRA – IMPORT EN EXPORT

Zoals eerder vermeld let goed op de kolomnaam dit moet namelijk exact overeenkomen anders wordt de betreffende kolom niet meegenomen tijdens het importeren. Dus als er staat “ProductGroep” dan is “Product Groep” met een spatie NIET geldig. Niet alle velden zijn verplicht.

 

Bewerken
Kolomnaam Waarde Opmerkingen
OMSCHRIJVING
PRODUCTCODE
PRODUCTGROEP
EENHEID
BTWPERCENTAGE Alleen getallen, komma toegestaan
PRIJSEXCLBTW Alleen getallen, komma toegestaan
KOSTPRIJSEXCLBTW Alleen getallen, komma toegestaan
KOSTPRIJSBTWPERCENTAGE Alleen getallen, komma toegestaan
HUIDIGEVOORRAAD Alleen getallen, komma toegestaan
VOORRAADDREMPEL Alleen getallen, komma toegestaan
LOCATIE
FABRIKANTNAAM
LEVERANCIERSNAAM
OPMERKINGEN
BTWPERCENTAGE Alleen getallen, komma toegestaan
KOSTBTWPERCENTAGE Alleen getallen, komma toegestaan

 

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.